Politiecollege

Het politiecollege heeft ongeveer dezelfde bevoegdheden als het college van burgemeester en schepenen in de gemeente.

Denis Dierick

Het politiecollege komt maandelijks samen, telkens in een andere gemeente van de zone. Op de zittingen brengt de korpschef verslag uit over de werking van het korps en het college beslist over de uitgaven van de politiezone. Burgemeester Denis Dierick (Gavere) is de voorzitter van het politiecollege tot eind 2024.

Leden: