Politieraad

De bevoegdheden van de gemeenteraad qua organisatie en beheer van het politiekorps worden uitgeoefend door de politieraad.

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de vier gemeenten en komt vier maal per jaar samen. De voorzitter van het politiecollege zit eveneens de politieraad voor.

Leden

  • Het politiecollege.
  • Verkozen leden van de gemeenteraden:
    • Voor De Pinte: Leen Gryffroy, Wim Vanbiervliet, Antoine Van Nieuwenhuyze, Erik Van de Velde.
    • Voor Gavere: Nadine De Stercke, Steffi Beyaert, Tanja Eeckhout, Peter De Rycke, Dieter De Mets.
    • Voor Nazareth: Dirk Vos, Daan Vanheel, Frank Dhaenens, Dirk Le Roy, Yves Ghyselinck.
    • Voor Sint-Martens-Latem: Filip Vanparys, Nicolas Bosschem, Inge Vanderhaeghe.

Agenda en verslag

De politieraad is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op persoonsgebonden dossiers (benoemingen, pensioneringen,...). Deze worden achter gesloten deuren behandeld, in een zogenaamde geheime zitting, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering wordt gepubliceerd op deze website, op Facebook en op Twitter. Deze wordt ook uitgehangen in de gemeentehuizen van onze politiezone. Het verslag wordt via dezelfde kanalen gepubliceerd na goedkeuring in de daaropvolgende politieraad. Het verslag van de voorgaande jaren kan u steeds inkijken onder de rubriek downloads.

Datum politieraad 2022 Agenda Verslag
15 februari Agenda politieraad 2022-02-15 Verslag politieraad 2022-02-15 wordt gepubliceerd na goedkeuring op 16 juni
16 juni    
20 oktober    
24 november    

 

Wil je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar onze secretaris. Ook de vorige verslagen kan je via deze weg opvragen.