Politieraad

De bevoegdheden van de gemeenteraad qua organisatie en beheer van het politiekorps worden uitgeoefend door de politieraad.

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de vier gemeenten en komt vier maal per jaar samen. De voorzitter van het politiecollege zit eveneens de politieraad voor.

Leden

  • Het politiecollege.
  • Verkozen leden van de gemeenteraden:
    • Voor De Pinte: Leen Gryffroy, Wim Vanbiervliet, Antoine Van Nieuwenhuyze, Erik Van de Velde.
    • Voor Gavere: Nadine De Stercke, Dieter De Mets, Dirk Martens, Jean-Pierre Sprangers, Wim Malfroot.
    • Voor Nazareth: Dirk Vos, Daan Vanheel, Frank Dhaenens, Dirk Le Roy, Yves Ghyselinck.
    • Voor Sint-Martens-Latem: Filip Vanparys, Nicolas Bosschem, Ward Claeyssens.

Agenda en verslag

De politieraad is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op persoonsgebonden dossiers (benoemingen, pensioneringen,...). Deze worden achter gesloten deuren behandeld, in een zogenaamde geheime zitting, na afloop van de openbare zitting.

De agenda van elke vergadering wordt gepubliceerd op deze website en op sociale media. Het verslag wordt gepubliceerd op deze website na goedkeuring in de daaropvolgende politieraad. Het verslag van de voorgaande jaren kan u steeds inkijken onder de rubriek downloads.

Datum politieraad 2023 Agenda Verslag
22 februari 2024 Agenda Verslag
20 juni 2024    
17 oktober 2024    
21 november 2024    
     

 

Wil je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar onze secretaris. Ook de vorige verslagen kan je via deze weg opvragen.