Departementen

De operationele en ondersteunende diensten van onze politiezone.

Directie operaties

 • De directie operaties verbindt alle operationele diensten. De directeur operaties zorgt voor de dagelijkse operationele leiding en houdt de laatste veiligheidstendenzen in de politiezone nauwlettend in de gaten.
 • De directie operaties coördineert alle operationele dossiers binnen de politiezone (zie verder: Lokaal Informatiekruispunt).
 • De directie operaties is verder verantwoordelijk voor het klachtenmanagement en het intern toezicht (zie verder: Dienst intern toezicht).

Interventiepolitie

 • De interventiepolitie staat 24/24 en 7/7 in voor jouw veiligheid! Als iemand een noodoproep meldt op het noodnummer 101, zijn het de mensen van de interventiepolitie die hierop reageren. Zij doen de nodige vaststellingen ter plaatse, voeren de eerste opsporingen en onderzoeken uit, stellen een proces‐verbaal of een ander politioneel document op.
 • Zijn er geen dringende oproepen, dan voeren ze controleacties uit of patrouilleren ze over het grondgebied van de politiezone.
 • De interventiepolitie verzorgt ook het onthaal van het hoofdcommissariaat, daarin ondersteund door een onthaalbediende.
 • Contacteer het diensthoofd van de interventiepolitie.
   

Wijkpolitie

 • De wijkinspecteur is het 'oog en oor' van jouw wijk en het eerste aanspreekpunt bij buurtproblemen. Je kan bij je wijkinspecteur terecht voor aangifte van verlies identiteitskaart of rijbewijs, kleine misdrijven (fietsdiefstal, vandalisme,...), fietsregistratie, woningtoezicht, gevonden dieren of voorwerpen,...
 • In onze politiezone heeft elke gemeente een eigen wijkcommissariaat onder leiding van een hoofdinspecteur. De wijkinspecteurs gaan elke dag op pad in hun wijk of verzorgen het onthaal in hun wijkcommissariaat.
 • Zoek hier op wie jouw wijkinspecteur is.
 • Contacteer het diensthoofd van de wijkpolitie

Verkeerspolitie

 • De dienst verkeer waakt over je veiligheid onderweg. Dit doen ze door snelheidsmetingen, controles, BOB-acties,...
 • De medewerkers van de verkeersdienst zijn gespecialiseerd in verkeersmaterie en sensibiliseren rond verkeersveiligheid door o.a. verkeerslessen op school, opleidingen, infosessies, advies in verkeersraden,...
 • Contacteer het diensthoofd van de verkeerspolitie.
   

Recherche

 • De lokale recherche gaat aan de slag als een misdrijf verder onderzoek vraagt. Elke rechercheur heeft een eigen specialiteit: woninginbraken, fraude, computercriminaliteit, zedenfeiten,... Geregeld wordt het team bij belangrijke onderzoeken versterkt door leden van de interventiedienst en/of wordt samengewerkt met andere politiediensten.
 • Contacteer het diensthoofd van de lokale recherche

 

Dienst intern toezicht

 

Slachtofferbejegening

Preventiedienst

 • Inbraakpreventie: op eenvoudig verzoek kan elke inwoner van de politiezone Schelde-Leie een beroep doen op deze kosteloze service. Onze preventieadviseur gaat langs bij de mensen thuis en adviseert rond de mogelijke maatregelen om de woning tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken.
 • BIN-werking: aanspreekpunt voor de BIN-hoofdcoördinatoren in onze zone, ondersteuning en informeren.
 • Contacteer de preventiedienst.
   

Wapendienst

 • Als een wapenvergunning door het provinciebestuur goedgekeurd is, kan deze bij op onze wapendienst opgehaald worden.
 • Op de wapendienst kan iedereen ook terecht met vragen over wapens, munitie of springstoffen.
 • Contacteer de wapendienst.
   

Lokaal Informatiekruispunt (LIK)

 • Het Lokaal Informatiekruispunt is het kloppend hart van een politiezone. Hier worden alle gegevens verzameld, verwerkt en verspreid. Zo kunnen linken gelegd worden tussen de verschillende onderzoeken, binnen en buiten onze zone.
 • De informatici staan in voor de verschillende informaticatoepassingen in onze politiezone.
 • Contacteer het diensthoofd van het LIK.
   

Dienst personeel, logistiek & financiën (PLF)

 • De dienst personeel, logistiek en financiën zorgt er mee voor dat de collega's van de politie hun job op een vakkundige manier kunnen uitvoeren.
 • Contacteer de team personeel - de team logistiek & financiën
   

Dienst communicatie

 • De communicatieverantwoordelijke van onze politiezone verzorgt de interne en externe communicatie.
 • Daarnaast is zij het dagelijks aanspreekpunt voor de pers.
 • Contacteer de communicatiedienst.