Onze prioriteiten

Elke politiezone moet een aantal prioriteiten bepalen. Dit betekent dat er - naast de dagelijkse werking - specifieke actieplannen opgesteld worden die jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Deze actieplannen maken deel uit van het zonaal veiligheidsplan dat zesjaarlijks moet opgesteld worden.

De veiligheidsprioriteiten in onze politiezone zijn:

  1. Woninginbraken
  2. Verkeersongevallen
  3. Internetcriminaliteit
  4. Drugs (actieplan vanaf 2022)

Regelmatig organiseren we grootschalige integrale controleacties die gericht zijn op de gezamenlijke aanpak van deze problemen.