Onze prioriteiten

Elke politiezone moet een aantal prioriteiten bepalen. Dit betekent dat er - naast de dagelijkse werking - specifieke actieplannen opgesteld worden die jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd worden. Deze actieplannen maken deel uit van het zonaal veiligheidsplan dat zesjaarlijks moet opgesteld worden.

De veiligheidsprioriteiten in onze politiezone zijn:

  1. Woninginbraken
  2. Verkeersongevallen
  3. Internetcriminaliteit
  4. Drugs (actieplan vanaf 2022)

Regelmatig organiseren we grootschalige integrale controleacties die gericht zijn op de gezamenlijke aanpak van deze problemen.

Het semi-residentieel karakter van onze gemeenten en de nabijheid van grote verkeersassen maken onze zone aantrekkelijk voor criminelen. Daarom heeft politiezone Schelde-Leie een actieplan woninginbraken. Dit betekent dat er, naast de dagelijkse werking, extra inspanningen gedaan worden om woninginbraken tegen te gaan.

Elke dag levert onze verkeersdienst heel wat inspanningen om toe te zien op de verkeersleefbaarheid in onze politiezone. Met de verkeersslachtoffers als enige bezorgdheid. Controles blijven onvermijdelijk, aangevuld met sensibilisering en vorming. Daarom heeft politiezone Schelde-Leie een actieplan verkeersongevallen. Dit betekent dat, naast de dagelijkse werking, extra inspanningen gedaan worden om verkeersongevallen met gewonden te beperken.

In 2020 gingen we van start met ons actieplan cybercrime. Dit betekent dat we - naast de reguliere werkzaamheden - extra inspanningen doen om deze vorm van criminaliteit in te dijken. We focussen ons daarbij vooral op een verbetering van de elementen waarop wij als lokale politie grip hebben: preventie, de opvang van slachtoffers en de opvolging van hun aangifte.

Inbraken en verkeersveiligheid zijn de prioriteiten in onze politiezone. Dat betekent dat wij - als één schakel uit de keten - extra inspanningen leveren om deze fenomenen te helpen indijken. Daarom vestigen wij er regelmatig aandacht met onze campagnes, zoals bv. de Donkere Dagen campagne, flitsmarathon,...