Verkeersongevallen

Elke dag levert onze verkeersdienst heel wat inspanningen om toe te zien op de verkeersleefbaarheid in onze politiezone. Met de verkeersslachtoffers als enige bezorgdheid. Controles blijven onvermijdelijk, aangevuld met sensibilisering en vorming. Daarom heeft politiezone Schelde-Leie een actieplan verkeersongevallen. Dit betekent dat, naast de dagelijkse werking, extra inspanningen gedaan worden om verkeersongevallen met gewonden te beperken.

Wat doet de politie?

  • Snelheidscontroles: zowel met bemande als met onbemande controleposten. De N60 is daarbij ons grootste zorgenkind. Deze controles worden gedeeltelijk aangekondigd op voorhand.
  • Alcoholcontroles: naast de BOB-controles, worden er nog regelmatig alcoholcontroles uitgevoerd.
  • Verkeerscontroles: extra controles op boorddocumenten (verzekering, rijbewijs, keuring), gordeldracht, gebruik gsm achter het stuur,...
  • Controle op zwaar vervoer: controleren van rusttijden en vervoersdocumenten.
  • Verkeerslessen: op alle basisscholen in onze zone, zowel theorie als praktijklessen (veilig oversteken, fietsen, dodehoek,...).
  • Vorming: opleidingen (bv. gemachtigde opzichters), infosessies (bv. senioren in het verkeer),...
  • Advies: aan lokale verkeersraden, signalisatieplannen bij wegenwerken,...
  • Sensibilisering: snelheidsmetingborden, verkeerspark (bv. Speelstraat in De Pinte), online (website, Twitter, Facebook), brochures, pers, gemeentelijke infobladen,...

Wat kan je zelf doen?

  • Aangekondigde snelheidscontroles: volg ons op Twitter en Facebook.
  • Ken de wegcode, zorg dat jij en je wagen fit zijn voor de weg en vooral... geef het goede voorbeeld aan je kinderen.