Korpschef

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan korpschef hoofdcommissaris Koen D'Hondt.

Hoofdcommissaris Koen D'Hondt

Als korpschef is hij, onder het gezag van het politiecollege, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

In zijn afwezigheid neemt de vervangend korpschef zijn taken waar.