Politiesecretaris

De politiesecretaris is secretaris van zowel het politiecollege, de politieraad als de zonale veiligheidsraad.