Bestuur

Politiezone Schelde-Leie bedient de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Ze staat onder leiding van de korpschef die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in onze zone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De bijzonder rekenplichtige regelt de ontvangsten en uitgaven van de politiezone. Hij zorgt o.a. voor de opmaak van de begroting en de betaling van de facturen.

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan korpschef hoofdcommissaris Koen D'Hondt.

Het politiecollege heeft ongeveer dezelfde bevoegdheden als het college van burgemeester en schepenen in de gemeente.

De bevoegdheden van de gemeenteraad qua organisatie en beheer van het politiekorps worden uitgeoefend door de politieraad.

De politiesecretaris is secretaris van zowel het politiecollege, de politieraad als de zonale veiligheidsraad.

De belangrijkste bevoegdheid van de zonale veiligheidsraad is de voorbereiding en de evaluatie van het zonale veiligheidsplan.