Organisatie

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan de korpschef. Deze is, onder het gezag van het politiecollege, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De 80-tal medewerkers van de politiezone geven dit beleid mee vorm.