Organisatie

De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan de korpschef. Deze is, onder het gezag van het politiecollege, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. De 80-tal medewerkers van de politiezone geven dit beleid mee vorm.

Onze slogan vat kernachtig samen waarvoor onze collectieve ambitie staat: "Uw veiligheid, daar gaan wij voor"!

De operationele en ondersteunende diensten van onze politiezone.

De operationele en ondersteunende diensten van onze politiezone.

De politiezone Schelde-Leie bedient De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.