Bijzonder rekenplichtige

De bijzonder rekenplichtige regelt de ontvangsten en uitgaven van de politiezone. Hij zorgt o.a. voor de opmaak van de begroting en de betaling van de facturen.

rekenplichtige