99,8% in orde met fietsverlichting

Half november vorig jaar startten we met onze Licht Op Campagne. Hierbij hadden onze wijkinspecteurs extra aandacht voor de zichtbaarheid van fietsers tijdens de donkere maanden. Dit gebeurde op uren en plaatsen met veel passage, bv. aan de stations en scholen.

Van de 892 gecontroleerd fietsen waren er maar 2 niet in orde. Het jaar daarvoor waren dat er nog 16.

licht op campagne