Agenda politieraad 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni 2022 om 20u vindt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Gavere. De zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting).

Politieraad

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Vaststellen van de jaarrekening 2021.
 3. Vacantverklaring – Aanwerving van 2 inspecteurs, interventiepolitie wegens minder kandidaten dan vacatures in de aspirantenmobiliteit.
 4. Vacantverklaring – Vervanging van één inspecteur, wijkpolitie.
 5. Vacantverklaring – Vervanging van één commissaris, beleidsofficier.
 6. Vacantverklaring – Aanwerving van één assistent, niveau C, bediende voor de dienst interventie en verkeer.
 7. Vacantverklaring – Aanwerving van één hoofdinspecteur, middenkader voor de lokale recherchedienst, met bijzondere specialisatie ecofin.
 8. Vacantverklaring – Aanwerving van één hoofdinspecteur, jeugd en gezin voor de lokale recherchedienst of een hoofdinspecteur met specialisatie politieassistent.
 9. Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, basiskader, jeugd en gezin voor de lokale recherchedienst.
 10. Vacantverklaring – Aanwerving van twee inspecteurs, basiskader, gespecialiseerde betrekking van motorrijder.
 11. Vacantverklaring – Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader voor de wijkpolitie.
 12. Intrekken van het besluit van de politieraad, wijzigen van de vacantverklaring van één lokale recherchedienst, cybercrime naar een algemene plaats lokale recherche.
 13. Goedkeuring van de wijze van gunning – Aankopen voor de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat: - maatwerkkasten, gordijnen en matten, werkbank, elektro, signalisatie, een bijkomende prikklok en de verhuiskosten.
 14. Goedkeuring van de wijze van gunnen en gunning van de data- en telefonieverbinding voor de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat.
 15. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van motokledij.
 16. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van kogelwerende vesten.
 17. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Vervanging van draagbare radio’s
 18. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal (vervangingsbudget, licenties mobile offices, kabels)
 19. Goedkeuring van een dading met de firma Investpro betreffende de abnormale prijsstijgingen.
 20. Goedkeuring van een wijzigingsopdracht – aanpassing van het HVAC en sanitair voor de nieuwbouw. (afzuigsysteem cellen)
 21. Kennisgeving van de gegunde wijzigingsopdrachten in het kader van de nieuwbouw.
 22. Wijzigingen voorwaarden eerste lening – financiering nieuwbouw van het hoofdcommissariaat.
 23. Goedkeuring van het bestek voor de lening voor de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat.
 24. Jaarverslag.
 25. Toelichting selectie en rekruteringscampagne.
 26. Convenant Paulo – kennisgeving goedkeuring door het politiecollege.
 27. Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege – goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van het TMVS, dienstencentrum Creat.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).