Agenda politieraad 20 juni 2024

Op donderdag 20 juni 2024 om 20u vindt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie plaats in de vijverzaal van van het hoofdcommissariaat in Nazareth (Weefstraat 2, 9810 Nazareth). De zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting)

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Vastellen van de jaarrekening 2023.
 3. Optimalisatie wijkpolitie – wijziging van de personeelsformatie.
 4. Vacantverklaring – Aanwerven van drie all-round inspecteurs nabijheidspolitie.
 5. Vacantverklaring – Aanwerven van één hoofdinspecteur, coördinatie en steun voor de wijkpolitie.
 6. Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, gespecialiseerd motorrijder.
 7. Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, wijkpolitie.
 8. Vacantverklaring – Aanwerving van één inspecteur, interventiepolitie.
 9. Goedkeuring – Toetreding bij de aankoopcentrale van de politiezone TARL.
 10. Goedkeuring - Toetreding bij de aankoopcentrale van VITO NV.
 11. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Aankoop van informaticamateriaal.
 12. Goedkeuring van de wijze  van gunnen – Uitvoeren van keuringen in het hoofdcommissariaat.
 13. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van materiaal voor de fitnessruimte.
 14. Goedkeuren van de wijze van gunnen- Aankoop van bureaumeubilair.
 15. Goedkeuren van de wijze van gunnen-Aanpassingswerken aan de gebouwen.
 16. Takelen van voertuigen op de openbare weg in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem –   Kennisgeving stopzetten van de procedure – Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen.
 17. Opzeggen van de overeenkomst met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 18. Kennisgeving van het besluit van het politiecollege – Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van Veneco.
 19. Jaarverslag 2023

 

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu

Labels