Agenda politieraad 21 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober om 20u komt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie samen in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte. Deze zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting).

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

politieraad
 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Begrotingswijziging 2021.
 3. Kennisgeving van de goedkeuring van de wijziging van de personeelsformatie.
 4. Vacantverklaring - vervanging van vijf inspecteurs, basiskader, interventiepolitie.
 5. Vacantverklaring - vervanging van één inspecteur, basiskader voor de wijkpolitie.
 6. Vacantverklaring - vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader voor het lokaal informatiekruispunt.
 7. Vacantverklaring - dringende aanwerving van een contractueel personeelslid voor het steunteam.
 8. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van informaticamateriaal.
 9. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van alcoholsnuffelaars.
 10. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van motorkledij.
 11. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - goedkeuring toetreding.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).