Agenda politieraad 22 februari 2024

Op donderdag 22 februari 2024 om 20u vindt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie plaats in de vijverzaal van van het hoofdcommissariaat in Nazareth (Weefstraat 2, 9810 Nazareth). De zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting).

Politieraad

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2022 door de toezichthoudende overheid.
 3. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotingswijziging 2023.
 4. Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2024 door de toezichthoudende overheid.
 5. Goedkeuring van de wijze van gunnen – Takelen van voertuigen op het grondgebied van de gemeente De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.
 6. Vacantverklaring – aanwerving van één inspecteur, basiskader gespecialiseerd motorrijder.
 7. Vacantverklaring – aanwerving van één inspecteur, basiskader, wijkpolitie.
 8. Wijzigen van het besluit van de politieraad 19 oktober 2023 – wijzigen van de plaats van één interventie-inspecteur naar de plaats van wijkinspecteur.
 9. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van informaticamateriaal
 10. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van materiaal voor de verkeersdienst en interventiepolitie.
 11. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van voertuigen.
 12. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van een elektrische fiets.
 13. Goedkeuring van de wijze van gunnen – leveren van magneetkaarten voor het tanken van brandstof voor de voertuigen van de politiezone.
 14. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Veneco – Gezamelijke overheidsopdracht voor het aanstellen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW).
 15. Wijzigen van het besluit van de politieraad van 23 november 20232 – aanpassen van de kredietmodaliteiten van de lening.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).