Agenda politieraad 22 oktober 2019

Op dinsdag 22 oktober 2019 om 20u komt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie samen in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem.

Deze zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting). Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
  2. Begrotingswijziging 2019.
  3. Vacantverklaring - vervanging van één inspecteur, basiskader voor het wijkcommissariaat Nazareth.
  4. Vacantverklaring - vervanging van één inspecteur, basiskader, interventiepolitie.
  5. Goedkeuring van de wijze van gunnen - aankoop van informaticamateriaal.
  6. Wijziging van het bestek 'ontwerpen en realiseren van een nieuw hoofdcommissariaat'.
  7. Advies politieraad - wijziging van het GAS-reglement.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).