Agenda politieraad 25 februari 2021

Op donderdag 25 februari om 20u vindt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie online plaats. Deze zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting). Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de jaarrekening 2019.
 3. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begrotingswijziging 2020.
 4. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021.
 5. Kennisgeving van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de personeelsformatiewijziging.
 6. Vacantverklaring - Aanwerving van één niveau B, consulent, talent- & welzijnscoach.
 7. Vacantverklaring - Aanwerving van één niveau A, adviseur communicatie & innovatie.
 8. Vacantverklaring - Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, functioneel beheerder.
 9. Vacantverklaring - Vervanging van één hoofdinspecteur, middenkader, interventiepolitie.
 10. Intrekking van het besluit van de politieraad van - vacantverklaring inspecteur interventie/verkeer vervangen door vacantverklaring inspecteur, basiskader lokale recherchedienst.
 11. Vacantverklaring - Aanwerving van één inspecteur, basiskader voor het wijkcommissariaat van De Pinte.
 12. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Stroomafname via burgercoöperatie voor de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat.
 13. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aankoop van informaticamateriaal.
 14. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Vervanging van draagbare radio's.
 15. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aankoop van een elektrische fiets voor een wijkinspecteur.
 16. Goedkeuring van de wijze van gunnen - Aanpassen van de kogelwerende vesten aan de wettelijke normen.
 17. Goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen - Takelen op de openbare weg op het grondgebied van de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem.
 18. Vaststelling - Opdrachtbrief van de korpschef.
 19. Kennisgeving van de gunning van de meerwerken in het kader van de optimalisatie van de nieuwbouw van het hoofdcommissariaat.
 20. Kennisgeving - Convenant met de Paulo, Oost-Vlaamse Politieacademie.

Wie de openbare zitting online wenst mee te volgen, kan hiervoor de link opvragen via kristine.vansteeland@police.belgium.eu.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).