Agenda politieraad 25 november 2021

Op donderdag 25 november 2021 om 20u vindt de politieraad van de politiezone Schelde-Leie online plaats.

politieraad

De zitting is openbaar, behalve de beslissingen die betrekking hebben op personen (in geheime zitting). Je kan de politieraad volgen via deze link.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige politieraad.
 2. Begrotingswijziging nr. 3/2021.
 3. Begroting 2022.
 4. Goedkeuring van het bestek voor een lening voor de financiering van de nieuwbouw.
 5. Vacantverklaring – vervanging van een inspecteur, basiskader, interventiepolitie.
 6. Vacantverklaring – vervanging van een bediende, niveau C voor het steunteam.
 7. Wijziging vacantverklaring – Aanwerving inspecteur, basiskader, wijkpolitie.
 8. Wijziging vacantverklaring – Aanwerving inspecteur, basiskader, wijkpolitie.
 9. Intrekking van het besluit van de politieraad van 21 oktober 2021 - Vacantverklaring inspecteur, basiskader, wijkpolitie vervangen door vacantverklaring inspecteur, basiskader, interventie.
 10. Goedkeuring van de wijze van gunnen – aankoop van een mobiele ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning).
 11. Goedkeuren van de wijze van gunnen – vervanging van twee voertuigen door één operationeel voertuig.
 12. Goedkeuren van de wijze van gunnen – aankoop van informaticamateriaal.
 13. Wijziging van de personeelsformatie.
 14. Stand van zaken nieuwbouw - Kennisgeving besluit politiecollege - Gunnen van optimalisaties in het kader van de nieuwbouw.
 15. Stand van zaken nieuwbouw - Goedkeuring van de ontwerpstudie van Stroomvloed.
 16. Stand van zaken nieuwbouw - Kennisname  van de rapportage van Sweco.
 17. Stand van zaken nieuwbouw - Kennisname van de aangetekende brieven van de firma Investpro.

Wens je de agenda van de komende politieraden in jouw mailbox ontvangen? Stuur een mailtje naar kristine.vansteeland@police.belgium.eu (secretaris).