Een terugblik op 10 jaar politiezone Schelde-Leie

Gisteravond 24 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats, samen met onze partners en het bestuur van de politiezone Schelde-Leie. In zijn nieuwjaarstoespraak blikte onze korpschef uitzonderlijk terug op het voorbije decennium i.p.v. van enkel op 2019. Want 2020 wordt een bijzonder jaar voor ons korps: met een nieuwe korpschef, een nieuw hoofdcommissariaat én een nieuw beleidsplan. 

Lees hieronder de volledige nieuwjaarsspeech van hoofdcommissaris Pascal Maes, korpschef politiezone Schelde-Leie...

Geachte genodigden, beste collega’s,

Traditioneel blikken we in deze nieuwjaarsreceptie terug op het voorbije jaar. Maar deze keer starten we ook een nieuw decennium. Binnenkort zal dat trouwens met een nieuwe korpschef zijn, want, zoals de voorzitter al meedeelde: ik ga met pensioen. Het ideale moment dus om eens terug te blikken op het grotere plaatje, op de jaren 'tien' van de 21ste eeuw.

Want achteraf bekeken, bleek 2010 een kantelmoment. We waren sinds de oprichting vooral bezig geweest met het organiseren en inrichten van onze politiezone. 10 jaar later stond die zo goed als op punt en was het tijd om onze werking nog verder onder de loep te nemen en eens grondig na te denken hoe we de toekomst van ons korps zagen. Uit een studie bleek o.a. dat onze manier van communiceren en informatie doorgeven aan mekaar beter moest. Ook konden we nog vooruitgang maken in onze dienstverlening en manier van werken.

Een eerste fundamentele vraag die we ons toen stelden: staan alle neuzen wel in dezelfde richting? Is de visie van het beleid dezelfde als die van de medewerker op de baan? We namen onze tijd om met het hele korps de oefening te maken. Het resultaat was onze collectieve ambitie waarin we onze visie, missie en waarden samen formuleerden. En die is naar mijn gevoel nog altijd heel actueel.

Kwaliteit in onze dienstverlening, bijvoorbeeld. Professionaliteit… één van onze waarden. Iedereen mag het er intussen over eens zijn: hoe we vandaag bijvoorbeeld omgaan met inbraken is niet meer te vergelijken met 2010. De app inbraken, ons eigen sporenteam, de ANPR-camera's, de samenwerking met onze partners - in het bijzonder de buurtinformatienetwerken,… we legden al een heel boeiende weg af.
En dat dit loont, zie je overduidelijk in de dalende inbrakencijfers. Tot zover dat we nu sinds 2013 zelfs van een halvering mogen spreken. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de werken aan de N60 en E17 vorig jaar in De Pinte, daar wellicht voor iets tussen zaten. Maar los daarvan mogen we de laatste twee jaar van cijfers spreken waar we 6 jaar geleden alleen maar konden van dromen.
Trouwens, ook qua verkeersveiligheid scoorden we het voorbije jaar beter, met 15% minder verkeersgewonden.

Voor de burger waren we 10 jaar geleden een nobele onbekende. Toen werd dit misschien nog aanvaard, maar nu niet meer. In het begin voelde het wat onwennig om te communiceren over ons werk. En zeker in een politieomgeving was dit een hele omwenteling. Maar we zien nu ook: onbekend is onbemind.
De wijkinspecteurs die bereikbaar zijn via hun dienstgsm bijvoorbeeld, onze preventiebrochures, de WijkWijzer, fietsregistratie aan huis … allemaal vernieuwingen die ons toegankelijker maakten voor onze klanten.
En met onze sociale media - eerst Twitter, later Facebook - konden we nog een stapje verder gaan. Door in gesprek te gaan, snel in te spelen op bepaalde berichten, door andere mensen en groepen te bereiken.
Maar ook om real-time informatie te verspreiden, zoals we bijvoorbeeld al sinds 2012 doen op de superprestige in Gavere.
Of om “fake news” tegen te gaan. Zo zagen we het een paar jaar geleden op Facebook gebeuren dat de onveiligheidsgevoelens onterecht werden aangezwengeld, vooral als het om inbraken ging. We bleven systematisch reageren met feiten en cijfers. Met corrécte informatie. Het gebeurt nu uiteraard nog dat kwakkels de wereld ingestuurd worden, maar toch minder. En nóg beter, de mensen vinden sneller de weg naar ons om te vragen 'hoe zit het nu eigenlijk?'. Dit jaar starten we trouwens ook op Instagram. Iets om zeker in het oog te houden…

Meer en beter communiceren, is een teken van vertrouwen. Ook één van onze waarden. Dit weerspiegelde zich doorheen de jaren het mooiste in de samenwerking met de buurtinformatienetwerken, met het verkeersveiligheidsforum in mei 2016 en het politiecafé eind 2018. Onze partners en inwoners actief betrekken bij het veiligheidsgebeuren zorgt niet alleen voor nieuwe ideeën en standpunten. Het verrijkt ook ons beleid en versterkt het idee dat veiligheid niet alleen een zaak van politie is maar van ons allen samen. Een leuke opsteker is dat de tevredenheid over de politie hoog scoorde in de laatste bevolkingsenquête.

In onze collectieve ambitie stond ook: "We willen een vooruitstrevende organisatie zijn met hedendaagse technologische middelen". 10 jaar geleden konden we ons nog niet voorstellen dat we vandaag met apps en tablets de baan zouden opgaan. We mogen hierop terecht fier zijn als kleinere politiezone. Want we nemen vaak het voortouw.
Zo kochten we bijvoorbeeld in 2013 als eerste in België Tracks Inspector. Software om zelf digitaal onderzoek te doen. Gedaan met het maandenlange wachten op de exploitatie van de informatie op inbeslaggenomen pc's.
Onze manier van werken, maar ook systemen zoals het bezoekersregistratiesysteem en ons intranet, worden door steeds meer politiezones overgenomen. De app gerechtsdeurwaarders wordt mogelijk zelfs nationaal uitgerold.

Je ziet, we hebben het voorbije decennium niet stilgezeten. Dat vroeg ook wel heel wat van onze medewerkers. Inspraak en participatie waren we bij de politie nog niet zo goed gewoon. Het was soms met vallen en opstaan, een echte leerschool. Maar het doet mij plezier dat we het zoveel jaar later normaal vinden dat inspecteurs deelnemen aan beleidsvergaderingen, dat werkgroepen uit alle rangen en functies bestaan en dat nieuwe ideeën makkelijk tot bij de korpsleiding geraken.
Ik wil iedereen in het korps daarom uitdrukkelijk bedanken om mee te gaan in dit verhaal. En ook bedankt aan het bestuur dat jullie ons de ruimte en de centen gaven om hierin te groeien.

Ik heb sowieso nog heel wat veranderingen niet genoemd, maar ik stel voor dat we het niet langer trekken en zo dadelijk in de Leiezaal met z'n allen verder klinken op de voorbije jaren.

Om af te ronden… 2020. Het wordt een bijzonder jaar, niet in het minst voor mezelf natuurlijk. Maar ook omdat we net de volgende beleidsperiode ingegaan zijn waarin o.a. cybercrime een gloednieuwe uitdaging wordt. En tot slot het nieuwe hoofdcommissariaat waarvoor de plannen alsmaar concreter worden. Duidelijk nog werk genoeg voor een volgend decennium. Bedankt om hier te zijn en ik wens jullie nog een gezellige avond toe.