Jaarlijkse BIN-vergadering: wat deden we in 2023

Op dinsdag 18 juni 2024 vond de jaarlijkse infovergadering plaats voor de BIN-coördinatoren in het hoofdcommissariaat (Nazareth).

 

BIN-vergadering 2024

Tijdens de vergadering werden de jaarcijfers overlopen, de BIN-werking geëvalueerd en de plannen voor het komende jaar voorgelegd. Alle info hierover kan je hier nalezen in ons jaarverslag.

BIN’s en politie: een sterke match!

Goed nieuws: in 2023 daalde het aantal inbraken met 17% in onze politiezone (148 in 2023, 178 in 2022). Als we kijken per gemeente is deze daling vooral op het conto te schrijven van De Pinte en Gavere en zien we helaas een stijging van 7 feiten in Nazareth.

We lanceerden 46 BIN-oproepen voor aandachtsvestigingen (bv. valse bankmedewerkers) of na een inbraak waarbij we over een signalement beschikten. Dat zijn minder oproepen dan het jaar voordien (63 in 2022). Niet onlogisch, aangezien ook het aantal inbraken daalde. En die trend lijkt zich verder te zetten: in de eerste helft van dit jaar zien we opnieuw een sterke daling (-37%). Laat ons hopen dat dit de komende maanden zo blijft…

In 1 op de 3 gevallen raakten de inbrekers niet binnen en bleef het beperkt tot een poging. Onze gerichte inbrakencontroles, gratis preventieadviesafwezigheidstoezicht, ANPR-camera’s … én onze jarenlange samenwerking met de BIN’s werpen dus hun vruchten af. 

Niettemin moeten we alert blijven. Dankzij het stijgende ledenaantal van onze buurtinformatienetwerken (+200 leden in 2023) hebben we nog meer ogen op het terrein en kunnen we sneller reageren bij een melding van verdachte handelingen. We mogen dus fier zijn op de samenwerking met onze BIN’s. 

Cybercriminaliteit daalt, nadeel wordt groter 

Het aantal aangiftes van internetcriminaliteit daalde in 2023 met 5%. Op het eerste gezicht goed nieuws, maar het lijkt er eerder op dat internetcriminelen efficiënter te werk gaan en grotere bedragen buit maken. We overschreden in 2023, net als in 2020, helaas de kaap van 1 miljoen euro financieel nadeel in onze politiezone.

Net als bij inbraken maakt preventie ook het grootste verschil in de strijd tegen cybercrime. Dat is dan ook één van de speerpunten van ons actieplan: preventie door onze inwoners te informeren, sensibiliseren en juist door te verwijzen.

Daarom enkele eenvoudige maatregelen die je alvast kan nemen:

In het najaar van 2024 nodigen we onze inwoners opnieuw uit voor de infosessies cybercrime waar een specialist op een heel praktische en laagdrempelige manier uitlegt hoe je fraude kan herkennen en wat je kan doen. Alle praktische inschrijvingsinfo volgt na de zomer.

Kom je in aanraking met oplichters? 

Veelal spelen de oplichters in op emoties en benadrukken ze de urgentie om stappen te ondernemen. Laat je hierdoor niet vangen! Twijfel je? Informeer je dan eerst bij jouw eigen bankkantoor via een door jou gekend telefoonnummer.

  • Geef nooit persoonlijke gegevens, wachtwoorden of codes door via de telefoon. Download ook nooit op vraag programma’s op je computer, laptop of gsm. Zo geef je oplichters de volledige controle over jouw toestel. 
  • Kreeg je valse bankmedewerkers over de vloer of merk je iets verdacht in jouw buurt? Bel dan meteen 101! Alle info over de verdachte is nuttig: uiterlijke kenmerken en tongval, voertuig en nummerplaat, naam, telefoonnummer, mailadres, rekeningnummer …

Vooral senioren worden het slachtoffer van oplichting. Waarschuw dus zeker kennissen, vrienden en familie die hiervoor mogelijk in aanmerking komen!

Bedankt voor jullie engagement!

Het is hartverwarmend om te zien dat het BIN-netwerk nog altijd groeit. Daarom een welgemeende dank je wel aan de 5.713 BIN-leden, hoofdcoördinatoren en mede-coördinatoren van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem!

De avond in een notendop: download hier het BIN-blaadje 2023

Labels