Korpschef met pensioen op 1 mei

Op donderdag 30 april wuifden we eerste hoofdcommissaris Pascal Maes uit als korpschef van de politiezone Schelde-Leie. Na ruim 18 jaar leiding over het politiekorps, gaat hij vanaf 1 mei met pensioen.

Corona gooide roet in het eten voor het geplande pensioenfeest. Maar uitstel is geen afstel. Eenmaal we weer ‘uit ons kot’ mogen, nemen we gepast afscheid. Met een gezamenlijke en welgemeende dankjewel voor de jarenlange toewijding en inzet.

Momenteel loopt de selectieprocedure voor het aanstellen van de nieuwe korpschef. Tot dan werd commissaris Koen D’Hondt aangesteld als waarnemend korpschef.