Politiecafé 12/12 is schot in de roos! #project2026

"Waarom voelen onze inwoners zich onveiliger, hoewel de criminaliteit is gedaald? Hoe kan de politie nog beter samenwerken met inwoners? Wanneer heb je het gevoel dat je zaak ter harte genomen wordt door de politie?" Gisterenavond kreeg een 70-tal inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem meer dan 20 vragen voorgeschoteld in onze politiecafé. Het werd een inspirerende, aangename en boeiende avond! Het bewijs hiervan vind je in het fotoalbum op onze facebookpagina.

Op basis van de resultaten van onze veiligheidsenquête (oktober 2018) formuleerden we concrete actiepunten rond veiligheid en de werking van de politie. Want, zorgen voor onze veiligheid kunnen we niet alleen. Daarom wilden we zoveel mogelijk betrokken partijen samen aan tafel zetten; in de eerste plaats onze 'klanten', inwoners van onze politiezone (De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem).

Het politiecafé werkte volledig interactief. De deelnemers konden online stemmen en hun antwoorden werden onmiddellijk geprojecteerd. Er werd ook in kleine groepjes gedebatteerd en gebrainstormd. Niet om de wetten te herschrijven, want dat is niet onze taak. Wel om van elkaar te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie.

Waarom dit politiecafé?

Met het project 2020-2026 geven we invulling aan ons nieuwe zonaal veiligheidsplan, de basis voor het veiligheidsbeleid van de politie. Hierin worden enerzijds de lijnen uitgetekend voor de interne werking. Daarnaast worden actieplannen beschreven voor de veiligheidsprioriteiten waarmee onze politiezone te maken heeft.

In het najaar van 2018 startten we met de voorbereiding door zoveel mogelijk informatie te verzamelen uit de veiligheidsenquête (oktober 2018) en het politiecafé 12/12. Dit alles onder de noemer 'Project 2020-2026'.

En nu?

Nu is het aan ons om de schat aan info uit de veiligheidsenquête en het politiecafé in kaart te brengen. In de komende maanden gaan we dezelfde oefening ook met onze medewerkers doen. Want ook onze interne werking wordt onder diezelfde loep gelegd.

Het uiteindelijk resultaat zullen een aantal concrete werkpunten worden, gebundeld in ons nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2026. Dit presenteren we aan de zonale veiligheidsraad op 7 juni 2019.