Samenwerking tussen politie en BIN's?

In onze politiezone is er een gemandateerde beambte. Zij staat in voor:

  • Begeleiding en administratieve ondersteuning bij de opstart van een nieuwe BIN.
  • Regelmatig overleg met de BIN-hoofdcoördinatoren.
  • Verspreiden van preventietips via de BIN-hoofdcoördinatoren.
  • Informeren van de BIN-hoofdcoördinatoren over bepaalde fenomenen en inbrakencijfers.

Bij de oprichting van een nieuwe BIN wordt een charter ondertekend door de burgemeester, de lokale politie en de BIN-(hoofd)coördinatoren. Het bevestigt het engagement van alle partijen.

Eénmaal per jaar - in februari of maart - organiseert politie Schelde-Leie een infovergadering voor alle BIN-coördinatoren in onze politiezone. Hierin worden de inbrakencijfers van het voorbije jaar overlopen, de BIN-werking geëvalueerd en nieuwe plannen voorgelegd. Dit wordt telkens gebundeld in het BIN-boekje.

Welke BIN's zijn er in Schelde-Leie?

In de politiezone Schelde-Leie zijn er een 30-tal buurtinformatienetwerken actief, waarvan twee BIN-Z. De BIN-wijken worden aangeduid met een straatbord met het BIN-logo. De BIN-leden tonen hun lidmaatschap aan door een BIN-sticker aan de gevel.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 76 60.