Wat is een BIN(-Z)?

Een BIN - buurtinformatienetwerk - is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Ze zorgen voor extra ogen en verspreiden mee de preventiegedachte in hun wijk.

Waarom een BIN?

  • Het veiligheidsgevoel verhogen.
  • De buurtbewoners betrekken bij de veiligheid in hun wijk.
  • Preventiemaatregelen aanmoedigen.
  • De aangifte- en meldingsbereidheid van de buurtbewoners verhogen.
  • Een BIN-Z is een buurtinformatienetwerk specifiek voor kmo's.

Hoe werkt een BIN?

BIN-leden melden misdrijven en verdachte gedragingen aan de politie, enkel en alleen via het noodnummer 101. Van daaruit wordt een politieploeg ter plaatse gestuurd. Op basis van de situatie ter plaatse beslist de politieploeg of een BIN al dan niet opgestart wordt. Dit hangt hoofdzakelijk af van de snelheid van de melding en de concrete info die de melder kan geven (persoonsbeschrijving, gegevens van de vluchtwagen,...).

Als een BIN opgestart wordt, wordt via de 101 centrale een automatisch telefonisch bericht verspreid onder de BIN-leden. In dit bericht wordt gevraagd om extra waakzaam te zijn voor bepaalde personen, voertuigen of situaties.

Word vandaag nog BIN-lid!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 321 76 60.