Verkeersveiligheid

Later dan de andere, maar verkeer is ondertussen ook één van de basisfunctionaliteiten bij de politie. Deze functie wordt in onze politiezone hoofdzakelijk uitgeoefend en beheerd door het verkeersteam. Logischerwijze dragen ook de andere teams hun steentje bij in de verkeersleefbaarheid en - veiligheid in onze zone.

Het verkeersteam wordt geleid door een commissaris-teammanager verkeer. Verder bestaat het team uit één hoofdinspecteur, vijf inspecteurs. Ze worden administratief ondersteund door het team preventie en mobiliteit.

Hun algemene taken bestaan uit :

  • het uitvoeren van de verkeersopdrachten van het parket;
  • het beheren en uitvoeren van de prioriteiten, voortvloeiend uit het zonaal veiligheidsplan (snelheid, alcohol, zwaar verkeer, parkeren,...);
  • toezicht op evenementen, scholen,...

Naast hun algemene taken voeren zij ook nog meer specifieke taken uit, zoals:

  • geven van opleidingen zoals de verkeersklassen en opleiding gemachtigd opzichters;
  • deelnemen aan commissies en raden inzake verkeersveiligheid
  • ...

Verkeerstaken worden meestal uitgevoerd vanuit een integrale aanpak : eerst informeren en sensibileren, preventie, dan pas repressie en steeds evalueren. Er wordt altijd gekeken of externe partners in een actieplan of een plan van aanpak kunnen betrokken worden.