Wijkwerking

Naast onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, verkeer en handhaving van de openbare orde is wijkwerking één van de zeven basisfunctionaliteiten die de basispolitiezorg verzekeren en dé hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie. Onze zone streeft naar een probleemoplossende wijkpolitie die op een zichtbare, aanspreekbare en bereikbare wijze hun taken uitvoert en haar dienstverlening afstemt op de behoeften en verwachtingen van de omgeving.

Wijk

De minimale organisatienorm voor een wijkagent bedraagt 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners. Voor onze zone komt dat op 13 wijkinspecteurs en 1 agente van politie. Om de werking van de wijk te optimaliseren werden de inspecteurs evenredig verdeeld over de 2 commissariaten, zijnde Assenede en Evergem. 

De wijkinspecteurs zijn de ogen en oren van het korps en tijdens hun reguliere wijkwerking verzamelen de wijkinspecteurs heel veel belangrijke informatie die ook voor de andere teams nuttig kan blijken.

Het takenpakket van de wijkinspecteur verschilt echter van zone tot zone en wordt voor een groot stuk bepaald door de korpsleiding. Voor de meeste politiezones omhelst het takenpakket van de wijkinspecteur het volgende:

 • aanspreekbaar en aanwezig zijn in de wijk;
 • contacten leggen met bewoners van de wijk;
 • oog hebben voor sociale problemen;
 • aandacht hebben voor ontluikende criminele activiteiten;
 • toezicht op markten, lokale evenementen, buurtfeesten,…;
 • instaan voor orde en rust in de wijk;
 • informatie inwinnen;
 • mensen adviseren en doorverwijzen;
 • bemiddelen bij burenruzies en andere geschillen;
 • uitvoeren van wijkgebonden gerechtelijke opdrachten;
 • woonstvaststellingen en andere opdrachten voor de bestuurlijke overheden;
 • signaleren en doorgeven van schade aan de openbare weg, gebouwen en speelpleinen;
 • aanpakken van lokale problemen.