Verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart?

Vanaf 01 juni 2018 wordt een eID en Kids-ID bij verlies, diefstal of vernietiging onmiddellijk geannuleerd.

De elektronische functies van de eID of Kids-ID zullen niet meer worden geschorst voor een periode van 7 dagen, maar worden onmiddellijk en definitief ingetrokken.
Het slachtoffer dient dus ten allen tijde een nieuw identiteitsdocument betalend aan te vragen via de gemeente ook al wordt het oude identiteitsdocument binnen een termijn van 7dagen teruggevonden.

Deze maatregel kadert in de strijd tegen identiteitsfraude en geldt als maatregel in de administratieve vereenvoudiging voor gemeenten en politiediensten.

Wat via gemeente – wat via de politie?

 • Via de gemeente: Met de gemeenten Evergem en Assenede werd de afspraak gemaakt dat tijdens de openingsuren van de gemeente burgers zich ENKEL voor het verlies van een Belgische IK bij de gemeente van hun woonplaats kunnen aanbieden voor verdere afhandeling.
 • Via de politie
  • Buiten de openingsuren van de gemeente, wat een gewoon verlies van een Belgische IK betreft;
  • Tijdens de openingsuren van de gemeente in geval van verlies van een Belgische IK indien geen inwoner van de gemeente,
  • In geval van diefstal (al dan niet met geweld) IK;
  • In geval van verlies IK in combinatie met portefeuille met inhoud Rb/bankkaart/….;
  • In geval van vreemdelingenkaarten;
  • In geval van andere verblijfsdocumenten;

OPGELET:

Het document dat tijdelijk een verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart (in afwachting van de aanmaak van een nieuwe kaart) vervangt, kan NIET worden uitgereikt door gemeente of politie aan de persoon die houder is van een identiteitskaart die vervallen is of geannuleerd is wegens afvoering van ambtswege of verlies van de nationaliteit.

Deze burger moet zich in dit geval wenden tot de gemeente van zijn woonplaats/verblijf om een geldige kaart aan te vragen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.