Verlies of diefstal van je rijbewijs?

Aangifte bij de politie:

Voor de aangifte van verlies of diefstal van een rijbewijs en het vervullen van de formaliteiten kom je eerst naar de lokale politie. Je ontvangt een aangifte van verlies.

Aangifte bij de dienst rijbewijzen:

Na de aangifte van verlies of diefstal bij de lokale politie, ga je naar de dienst rijbewijzen op het gemeentehuis. Je brengt hiervoor je identiteitskaart (of aangifte van verlies van uw identiteitskaart), de aangifte van verlies van je rijbewijs en twee recente pasfoto's mee.

Terugvinden rijbewijs:

Wanneer je je rijbewijs terugvindt, moet je dit document overhandigen aan de dienst rijbewijzen/strafregister. Vervolgens kom je aangifte doen bij de politie zodat je rijbewijs kan ontseind worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 257 00 10.