Verslaving

Ben ik verslaafd?

Je bent verslaafd als je niet meer de baas bent over je gebruik. Je kunt geestelijk en/of lichamelijk afhankelijk raken. Van geestelijke afhankelijkheid is sprake als je steeds sterker naar het middel gaat verlangen en je je niet meer prettig kunt voelen zonder het middel.
Lichamelijke afhankelijkheid blijkt vooral uit gewenning en onthoudingsverschijnselen. Gewenning wil zeggen dat het lichaam went aan de stof en er steeds meer van nodig heeft om het gewenste effect te bereiken.

Onthoudingsverschijnselen zijn de lichamelijke reacties op het minderen of stoppen met gebruik. Vaak zijn deze onthoudingsverschijnselen helemaal niet prettig. Vandaar dat mensen teruggrijpen naar het middel.

Let wel: tussen experimenteren en verslaafd zijn, zijn nog enkele tussenstappen. In het vakjargon hoor je de begrippen: experimenteel gebruik, geïntegreerd of sociaal gebruik, overmatig gebruik of gewenning en afhankelijkheid en verslaving. Feit is: hoe verder het gebruik gaat, op hoe meer levensgebieden er zich problemen voordoen. Als je je voor jezelf afvraagt of een bepaald druggebruik al een probleem is, kijk dan naar je functioneren. Hoe zit het op school of op mijn werk? Hoe is mijn financiële situatie? Hoe zit mijn sociaal leven in elkaar? Kwam ik reeds in contact met politie of justitie? En mijn gezondheid?

Met deze zelftest kan je je eigen gebruik controleren.

Ben ik afhankelijk?

Wetenschappers gebruiken soms het woord ‘afhankelijk’ in plaats van het woord ‘verslaafd’ zijn aan drugs. Hoe merk je dat je afhankelijk geworden bent van drugs? Hieronder staan een aantal kenmerken. Als 3 (of meer) van de 7 kenmerken op jou van toepassing zijn, dan kan het zijn dat je afhankelijk geworden bent van drugs.

 • Wanneer ik niet of minder gebruik, voel ik me lichamelijk ziek. Dat zijn ontwenningsverschijnselen.
 • Wanneer ik gebruik, dan neem ik meer drugs en gedurende langere tijd dan dat ik me voorgenomen had.
 • Ik wil minder gebruiken, maar mijn pogingen lukken niet zo goed.
 • Ik steek te veel van mijn tijd in activiteiten om drugs te verkrijgen.
 • Door drugs te gebruiken verwaarloos ik mijn sociale contacten, school, werk, vrije tijd.
 • Ik voel dat de effecten van een dosis drugs minder worden, ik moet meer gebruiken om eenzelfde effect te voelen (tolerantie).
 • Ik gebruik verder drugs ondanks de nadelige gevolgen op lichamelijk en geestelijk gebied die ik ondervind.

Hulp

Wanneer iemand een probleem heeft met alcohol of drugs (of medicatie, gokken,…) zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Welke soort hulp aangewezen is, hangt onder andere af van hoe zwaar het probleem is, wat de persoon in kwestie ziet zitten en in welke hulp hij of zij gelooft, om welke drug het gaat en hoe de situatie van de persoon is (bijvoorbeeld heeft iemand een dak boven het hoofd, steun in de eigen omgeving,…).

Meestal wordt - voor de begeleiding start - in een eerste, verkennend gesprek bekeken welke vorm van hulp het meeste kans op slagen biedt.

Welke verschillende vormen van hulp bestaan er ?

 • Huisarts: ook met vragen of problemen rond alcohol en andere drugs kan je bij je huisarts terecht. Sommige mensen vinden dit moeilijk omdat de huisarts hen goed kent. Maar dat kan ook net een voordeel zijn. Bovendien heeft een huisarts medisch beroepsgeheim.
 • Hulp en zelfhulp via het internet: Hierbij gaat het zowel om online zelfhulpprogramma's (waarbij de persoon zelf aan de slag gaat zonder tussenkomst van een hulpverlener) als om online begeleiding (waarbij er regelmatig contact is met een hulpverlener via e-mail of chat). In Vlaanderen kan men hiervoor terecht bij De DrugLijn (online tests en zelfhulp in het onderdeel 'Aan de slag'). Maar ook bij CannabishulpAlcoholhulp, Drughulp (online zelfhulp en begeleiding) en Gokhulp (online zelfhulp).
 • Ambulante begeleiding: ambulant betekent dat men niet wordt opgenomen, maar een vaste begeleider of therapeut heeft in het centrum waar men regelmatig op gesprek gaat. In sommige van die centra kan ook een verslavingsarts geraadpleegd worden. Wanneer deze begeleiding niet intensief genoeg is, bieden bepaalde centra ook dagprogramma's aan. Daarbij volgt men in groep een bepaald programma tijdens bijvoorbeeld enkele (halve) dagen per week.
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (Team drugpreventie en -begeleiding): Als je jonger bent dan 26 en problemen hebt met drug- of alcoholgebruik, dan kan je hier terecht. Zij verlenen ook hulp omtrent gamen of gokken. Je kan hier terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Mocht je je zorgen maken om iemand uit je omgeving, dan kan je ook steeds contact opnemen. Ook ouders en scholen zijn welkom. Meer informatie kan je hier vinden.
 • Residentiële begeleiding: is er een intensievere begeleiding nodig, dan kan iemand zich ook laten opnemen. Dan werkt men gedurende enkele weken tot maanden (of langer) elke dag aan het drugprobleem, zowel individueel als in groep. Naast therapie gericht op het druggebruik zijn er meestal nog andere activiteiten, zoals sport of creatieve therapie. Wanneer de opname stopt, is er nog een tijdlang nazorg mogelijk in het centrum vooraleer iemand terug helemaal op eigen benen staat.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 055 33 88 88.