Hoe afwezigheidstoezicht aanvragen?

Als u op vakantie vertrekt of als u om een andere reden de woning tijdelijk verlaat (begrafenis, huwelijk, ziekenhuisopname, ...), kan u uw afwezigheid aan de lokale politie melden zodat die een oogje in het zeil kan houden. De lokale politie patrouilleert dan regelmatig langs uw woning. Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in de wijk.

Woningtoezicht is gratis en eenvoudig aan te vragen. Vraag het wel 7 dagen voor vertrek aan en niet langer dan 3 maanden op voorhand.

Het woningtoezicht via internet maakt deel uit van Police-on-web, het systeem vanelektronische aangifte. Sinds juni 2007 kan u al on line aangifte doen van fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, vandalisme en graffiti. Police-on-web is een initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, die ervan overtuigd zijn en blijven dat het systeem tijd bespaart voor burger en politie én zorgt voor een doeltreffender politieoptreden. Hoe meer aangiftes de politie krijgt van bepaalde feiten zoals vandalisme, des te gerichter ze kan patrouilleren en tussenkomen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 369 00 25.