Je wil een activiteit (fuif, cantus, feest) organiseren?

Het politiereglement van Bredene/De Haan bepaalt dat alle fuiven, td's, optredens, cantussen, feesten en andere gelijkaardige activiteiten in een horecazaak, waarbij geluid wordt geproduceerd, al dan niet elektronisch versterkt, of waarbij mogelijks een verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid mag worden verwacht, gemeld moet worden aan de politie en een vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen, naargelang het geval, noodzakelijk is.

De melding moet alle gegevens van de organisator vermelden: identiteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 059 33 33 16.