Je wil gebruikmaken van of een inname van het openbaar domein?

In het gecoördineerd politiereglement vind je bepalingen om de openbare orde, rust en veiligheid in Bredene en De Haan te garanderen. Er is bijzondere aandacht voor het gebruik of de inname van het openbaar domein.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 059 33 33 16.