Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Opgepast: via deze website is het NIET mogelijk een uittreksel uit het strafregister te verkrijgen.

Het bewijs van goed gedrag en zeden bestaat niet meer.

Uit elke wettelijke of reglementaire beschikking die voorziet in "een bewijs van goed gedrag en zeden" zal voortaan worden gelezen dat het gaat om een uittreksel uit het strafregister.Er zijn twee soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn;

Model 1 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen, wanneer het gevraagd wordt in alle andere gevallen dan die waarvoor het model 2 voorzien is. 

Model 2 is bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen en wordt gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder de noemer opvoeding, hulpverlening of begeleiding van minderjarigen valt.

Aanvraag van uittreksels uit het strafregister:

Persoonlijk aan het loket van de desbetreffende gemeente, met de identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk).

Of met een machtiging en de identiteitskaart van de aanvrager.Via het elektronisch Loket van uw gemeente (Bredene/De Haan). Benodigdheden: Internet, uw elektronische identiteitskaart

 

Afleveringstermijn:Model 1 : één dag na aanvraag.

Model 2 : 3 werkdagen, af te halen aan loket of toegestuurd.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Bredene/De Haan via het contactformulier of telefonisch via 059 33 33 16.