Je woont niet meer in België maar wil een uittreksel uit het strafregister?

Als je niet langer ingeschreven bent in België en je een uittreksel uit het Belgisch Strafregister wil aanvragen, kan je terecht bij:

FOD Justitie

DGRechterlijke Organisatie

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80

1000 Brussel

Fax: 02 552 27 82

Email: cjc-csr@just.fgov.be

Meer info op http://diplomatie.belgium.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Bredene/De Haan via het contactformulier of telefonisch via 059 33 33 16.