Nieuws

Cybercrime en phishing

Laat u niet vangen!

 

Sterkte en medeleven

Sterkte aan de familie, vrienden en collega's en aan alle medewerkers van de #brandweer die steeds zorgen voor de veiligheid van anderen. Wij betuigen ons diepste medeleven bij het verlies van twee hulpverleners#hulpverleningszone Zuid-West Limburg en wensen de gewonde brandweermannen een spoedig herstel toe.Ter ere van de gesneuvelde brandweermannen in Beringen, hangen onze vlaggen halfstok.
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
#unitedwestand #strongertogether

Resultaten veiligheidsmonitor 2018

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 (onderzoek bij de bevolking over veiligheid en politie)

Deze grootschalige bevolkingsbevraging peilde naar mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoelens, mogelijks slachtofferschap, preventie en de mening over de werking en het contact met de politie. In maart-april 2018 kregen 2800 inwoners een vragenlijst in de brievenbus en deze mensen werden op toevallige wijze (steekproef) uitgekozen om hun stem te laten horen. Er werden 833 vragenlijsten op papier ingevuld, en 195 digitaal. In totaal werden er dus 1028 vragenlijsten ingevuld. Ruim 37 % van de aangeschreven inwoners vulde de vragenlijst bruikbaar in.

74 % van de inwoners uit de zone voelt zich veilig in zijn of haar buurt.

22 % voelt zich soms onveilig. 

Het onveiligheidsgevoel wordt groter wanneer men in een onverzorgde buurt woont.

Verkeersgerelateerde overlast is het meest storende probleem in de buurt.

De politie krijgt over het algemeen een positieve evaluatie van inwoners na dit bevolkingsonderzoek.

 

Parket Limburg, Limburgse politiezones en Limburgse ziekenhuizen ondertekenen akkoord om efficiënter samen te werken

Op vrijdag 26 april, om 9 uur verzamelden vertegenwoordigers van de Limburgse politiezones, de Limburgse ziekenhuizen en het Parket Limburg in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders. Ze ondertekenden een protocol dat hun onderlinge samenwerking moet verbeteren. De noodzaak aan zo'n akkoord drong zich onder meer op sinds de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018. Dat, in combinatie met het bestaande wettelijk kader, zorgen er in de praktijk immers voor dat er vaak geen operationeel antwoord is op probleemsituaties die zich voordoen tussen een spoeddienst en de politie inzake de uitwisseling van patiëntgebonden informatie. Aan de hand van een aantal afspraken, wordt gemikt op maximale efficiëntie en effectiviteit langs beide kanten.

De Limburgse Orde der Artsen gaf een positief advies.