Nieuws

De brochure "Laat je fiets GERUST achter" zet 10 tips in de kijker die het stelen van een fiets moeilijker zou maken. Zo wordt aangeraden om je fiets steeds te laten graveren met je rijksregisternummer en best een bewaakte fietsenstalling te gebruiken.

Bovendien vind je er terug wat een goed slot is, hoe je je fiets veilig sluit, en hoe je hem registreert, zodat de fiets na een diefstal makkelijker opgespoord kan worden.

Op dinsdag 11 juli 2017 is onze collega inspecteur Marco Holtof overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Hij werd 59 jaar. Het ongeval gebeurde buiten dienstverband. Marco... het was ons een eer en genoegen om met je te mogen samenwerken. Wij willen ons medeleven betuigen aan zijn gezin, familie en vrienden.

Verkeersboete kan je weldra ook online betalen.
Verkeersovertreders in zowel het binnen- als het buitenland kunnen hun boetes weldra online betalen via een speciale website die vandaag gelanceerd werd. De website kadert in een gemeenschappelijk project van Justitie, Mobiliteit en Binnenlandse Zaken om de verkeersboetes beter te beheren.