Nieuws

Op dinsdag 11 juli 2017 is onze collega inspecteur Marco Holtof overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Hij werd 59 jaar. Het ongeval gebeurde buiten dienstverband. Marco... het was ons een eer en genoegen om met je te mogen samenwerken. Wij willen ons medeleven betuigen aan zijn gezin, familie en vrienden.

Verkeersboete kan je weldra ook online betalen.
Verkeersovertreders in zowel het binnen- als het buitenland kunnen hun boetes weldra online betalen via een speciale website die vandaag gelanceerd werd. De website kadert in een gemeenschappelijk project van Justitie, Mobiliteit en Binnenlandse Zaken om de verkeersboetes beter te beheren.

De interactieve ongevallenkaart geeft meer dan 52.000 ongevallen weer, die plaatsvonden tijdens de periode 2014 - 1e semester 2016 op het grondgebied Vlaanderen en geregistreerd werden door de geïntegreerde politie. Hiermee wordt ongeveer 85% van de door de politie geregistreerde ongevallen met gewonde en dodelijke slachtoffers verwerkt in de kaart.
De gegevens zijn afkomstig van de Federale politie / Directie Politionele Informatie en ICT en werden verrijkt in samenwerking met Informatie Vlaanderen en het Europese onderzoeksproject Open Transport Net (OTN).

Wil hier de agenda vinden van de politieraad van 20 juni 2017. De notulen van de politieraad van 21 maart 2017 kan je terugvinden in downloads.