Nieuws

Wil hier de agenda vinden van de politieraad van 20 juni 2017. De notulen van de politieraad van 21 maart 2017 kan je terugvinden in downloads.

Voortaan wordt een gezamenlijke beurtrol 'Officier van Bestuurlijke Politie' voor beide zones opgemaakt. Dit houdt in dat vanaf 1 juli 2017 een officier van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (buiten de diensturen) kan worden opgeroepen en ingezet binnen de politiezone Maasland en omgekeerd. Dit werd onlangs bekrachtigd in een protocolakkoord door de betrokken burgemeesters en korpschefs.

Ben je voldoende geïnformeerd … of heb je nog hulp nodig om te weten hoe je je beter beschermt op het internet ?

Heel wat info is terug te vinden op : www.cybersimpel.be

Samen verder ontwikkelen naar een excellente politiezorg en verder evolueren tot een gemeenschapsgerichte politiedienst. Vandaar dat we als organisatie sterk gaan inzetten op een informatiegestuurde politie. Ook het weloverwogen inzetten van sociale media zoals Twitter en Facebook zorgt voor een open dialoog met de burger.