Nieuws

In Maasmechelen hebben de drie secundaire scholen (campus de helix, provinciale technische school en GO! Maxwell), de politie Lanaken-Maasmechelen en een aantal welzijnspartners (CLB's, CAD, JAC, opvoedingswinkel) samen met het gemeentebestuur een uniek samenwerkingsverband opgezet in het kader van het welzijn van jongeren en een veilige schoolomgeving.
Vanuit dit samenwerkingsverband worden er preventieve acties en gecoördineerd...e controles opgezet, zowel in de scholen als in de schoolomgeving.

Op 3 september begint het nieuwe schooljaar en dat laat zich ook voelen op de weg. Veel kinderen, jongeren en hun ouders begeven zich na twee maanden vakantie opnieuw in het dagelijkse verkeer.
De politie Lanaken-Maasmechelen neemt dit jaar opnieuw verschillende maatregelen om het schoolverkeer in de beide gemeenten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Tijdens de maand september schenkt de politie, in het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-actie, extra... aandacht aan het schoolgaand verkeer. De bedoeling is om situaties zoals op de afbeelding te vermijden.

Ben je geïnteresseerd in een job bij de politie ? Momenteel kan je je kandidaat stellen voor het basiskader via een versnelde selectieprocedure. Dankzij de zogeheten 'Fast Track' kunnen alle selectieproeven doorlopen op anderhalve week tijd. Na een eerste proefproject wordt nu Fast Track 2 gelanceerd. Inschrijvingen dienen ten laatste op zondag 9 september verstuurd te zijn. De selectieproeven gaan door van 1 t.e.m. 10 oktober 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding op 1 december 2018 in Campus Vesta (Emblem).

Inzake brandgevoeligheid word er opnieuw afgeschaald naar de preventieve code GEEL.
Code geel betekent matig tot verhoogd risico bij warme en/of droge periodes, als de vegetatie droog en brandbaar is, en als deze vegetatie relatief gemakkelijk vlam kan vatten.
Acties bv. aanwezige jeugdkampen worden ingelicht voorzichtig te zijn met kampvuren;
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we jullie graag naar het 'BNIP Bos- en Natuurgeb...ieden': http://life-bnip.be/nl/