Nieuws

Op 3 september begint het nieuwe schooljaar en dat laat zich ook voelen op de weg. Veel kinderen, jongeren en hun ouders begeven zich na twee maanden vakantie opnieuw in het dagelijkse verkeer.
De politie Lanaken-Maasmechelen neemt dit jaar opnieuw verschillende maatregelen om het schoolverkeer in de beide gemeenten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Tijdens de maand september schenkt de politie, in het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-actie, extra... aandacht aan het schoolgaand verkeer. De bedoeling is om situaties zoals op de afbeelding te vermijden.

Ben je geïnteresseerd in een job bij de politie ? Momenteel kan je je kandidaat stellen voor het basiskader via een versnelde selectieprocedure. Dankzij de zogeheten 'Fast Track' kunnen alle selectieproeven doorlopen op anderhalve week tijd. Na een eerste proefproject wordt nu Fast Track 2 gelanceerd. Inschrijvingen dienen ten laatste op zondag 9 september verstuurd te zijn. De selectieproeven gaan door van 1 t.e.m. 10 oktober 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding op 1 december 2018 in Campus Vesta (Emblem).

Inzake brandgevoeligheid word er opnieuw afgeschaald naar de preventieve code GEEL.
Code geel betekent matig tot verhoogd risico bij warme en/of droge periodes, als de vegetatie droog en brandbaar is, en als deze vegetatie relatief gemakkelijk vlam kan vatten.
Acties bv. aanwezige jeugdkampen worden ingelicht voorzichtig te zijn met kampvuren;
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we jullie graag naar het 'BNIP Bos- en Natuurgeb...ieden': http://life-bnip.be/nl/

Gouverneur Herman Reynders heeft vandaag een aantal maatregelen getroffen:

op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken;op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje;op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie- en captatieverbod i.f.v. de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de 'Zuid-Willemsvaart'.

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.

De gouverneur wnd. van Limburg heeft een besluit uitgevaardigd dat de verspilling van leidingwater verbiedt. Het verbod is met onmiddellijke ingang van kracht.
Het besluit geldt
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar
het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer