Laatste nieuws

Sociaal project met Broeders Alexianen

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen werd er door de nieuwe politiezone Getevallei een sociaal project uitgewerkt om zo de verbinding met burgers en partners te vergroten. Samen met de kunstgroep Kunst & Co van de Broeders Alexianen werden de nieuwe waarden van onze politiezone visueel uitgewerkt.