Laatste nieuws

Alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant.

In juni controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed.  Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.
In Vlaams-Brabant verminderde het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de periode tussen 2015 en 2019 met 10%. Die dalende trend werd in 2018 doorbroken, maar de cijfers voor 2019 tonen opnieuw een daling van 3.135 ongevallen in 2018 naar 3.119 in 2019.