Laatste nieuws

Zonale veiligheidsraad PZ Getevallei

Op woensdag 15 mei 2019 vond de eerste zonale veiligheidsraad plaats van de nieuwe politiezone Getevallei. Binnen deze raad vindt er overleg plaats tussen de burgemeesters van de verschillende gemeentes, de procureur des Konings, de korpschef, de arrondissementscommissaris, de directeur-co√∂rdinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie.  In de nieuwe politiezone zal er verder gewerkt worden aan het optimaliseren en stroomlijnen van interne procedures.  De korpsleiding, die recent gecentraliseerd werd, zal de nodige sturing en opvolging bieden en zet zich in om de huidige personeelstekorten binnen de politiezone zo snel mogelijk op te vullen. Aan de hand van cijfergegevens werd er een beeld geschetst van de verschillende criminaliteitsfenomenen in de politiezone.