Politiezone Getevallei

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit verschillende politiezones, waarvan de nieuwe politiezone Getevallei (fusie van de politiezones LAN en Tienen / Hoegaarden) er één is.

De politiezone Getevallei staat in voor de 5 gemeenten Hoegaarden, Landen, Tienen, Linter en Zoutleeuw.

Logo Lokale Politie Getevallei

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer