Jaarverslag PZ Getevallei

Naast het bedenken en ontwikkelen van plannen voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld in ons 'zonaal veiligheidsplan' en de bijhorende 'actieplannen', is het ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan het analyseren van het verleden. Op die manier kunnen we als korps leren uit de voorbije jaren voor een gerichtere aanpak van de toekomst en indien nodig bijsturen.

Met het jaarverslag legt de Politiezone Getevallei ook rekenschap af tegenover haar partners over wat zij het afgelopen jaar hebben gerealiseerd, maar tevens ook een uitvoerige analyse van onze resultaten en acties.

Een archief van onze jaarverslagen vind je via de link: Archief jaarverslagen.

Het meest recente jaarverslag van onze politiezone kan u hieronder vinden.

Jaarverslag 2022