Korpschef

Het lokale politiekorps Getevallei staat onder leiding van de korpschef. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Zij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van