Korpschef

Het lokale politiekorps Getevallei staat onder leiding van de korpschef. Op 6 februari 2019 legde Stephan Gilis de eed af als korpschef van politiezone Getevallei. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege. Hij licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat, alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsbeleid. Hij rapporteert aan het politiecollege over de werking van de zone.

 

Korpschef Stephan Gilis

Wie is Stephan Gilis?

  • Stephan Gilis startte na zijn studies criminologie met de officierenopleiding bij de toenmalige Rijkswacht.
  • Hij begon zijn carrière bij de Directie Algemene Reserve van de federale politie als pelotonscommandant. Hij nam er de operationele leiding tijdens ordediensten.
  • Vervolgens werkte hij op de centrale dienst mensenhandel van de federale gerechtelijke politie in Brussel, waar hij geconfronteerd werd met strategisch en operationeel politiewerk op nationaal en internationaal niveau (Europese Unie, Interpol en Europol).
  • In 2010 zette hij zijn eerste stappen in het lokale politielandschap als directeur operaties in de politiezone Tienen-Hoegaarden.
  • In 2014 behaalde hij het directiebrevet vereist voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. In januari 2016 promoveerde hij effectief tot hoofdcommissaris ter valorisatie van dit directiebrevet. 
  • Op 8 mei 2017 legde hij de eed af als korpschef van de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw).
  • Op 1 januari 2019 smolten de politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden vrijwillig samen tot de politiezone Getevallei. In het kader van deze fusie fungeerde hij als auteur van de haalbaarheidsstudie en werd tevens aangeduid als korpschef-coördinator voor deze samensmelting.
  • Op 6 februari 2019 legde hij zijn eed af als korpschef van politiezone Getevallei.

     

Politiezone Getevallei wil een kwaliteitsvolle politiezorg op mensenmaat aanbieden aan de burgers. We werken transparant samen en zetten dienstverlening centraal in onze politiezone. Samen met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en gedragen door de medewerkers en de bevolking zal politiezone Getevallei anticiperen op de steeds complexer wordende toekomst. We werken samen, met respect voor iedereen. Veiligheid is een zaak van ons allen en daar moeten we samen aan werken. #SamenMetRespect