Nieuws

Communicatie met en voor de burger: politiezone Getevallei brengt eerste politiekrant uit!

Voor de burgemeesters en de korpschef is communicatie een topprioriteit in de nieuwe politiezone. Een nieuw initiatief om burgers informatie te geven en tegelijkertijd met hen in verbinding te treden komt er met deze eerste editie van ‘De Politiekrant’. Deze week zullen alle inwoners van politiezone Getevallei, ongeveer een 36.300 huishoudens (verdeeld over de gemeenten Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw), deze politiekrant in de brievenbus ontvangen.

Gewijzigde verkeerssituatie in het centrum van Zoutleeuw!

Vanaf 1 september 2019 wijzigt de verkeerssituatie in het centrum van Zoutleeuw.
Er is nog steeds doorgaand verkeer op de Grote Markt, tussen het historisch stadhuis en de kerk.  
Anderzijds zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden rond de kerk (Groenplaats) en de Rijkswachtstraat.

Fiets gestolen?! Doe steeds aangifte bij de politie!

Op sociale media merken we dat er steeds meer gesproken wordt over fietsdiefstallen in onze regio. Als politiedienst stellen we echter vast dat er weinig aangiftes gebeuren van fietsdiefstallen. 

Roefelaars worden politie-inspecteur

Op zaterdag 29 juni organiseerde de jeugddienst van de stad Landen opnieuw een grote Roefeldag. Kinderen tussen 3 en 12 jaar konden zich een namiddag lang inleven in een groot aantal diverse beroepstakken. Politiezone Getevallei werkte hier uiteraard met veel plezier aan mee!

Factuur betaald? Of toch niet …

Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken later een aanmaning in de bus? Dan bent u wellicht slachtoffer van een vervalste factuur. De Economische Inspectie stelt vast dat er opnieuw een verhoging is van het aantal meldingen over factuurfraude en wil zowel de consumenten als de bedrijven hiervoor waarschuwen.
Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen: ze onderscheppen de papieren of elektronische factuur en wijzigen het rekeningnummer. Als de ontvanger deze vervalste factuur betaalt, betaalt hij dus de oplichters. Factuurfraude komt in alle sectoren voor maar uit onze gegevens blijkt dat vooral de bouwsector geviseerd wordt (ongeveer 4 op de 5 slachtoffers zijn bedrijven).