Nieuws

Nieuwe openingsuren wijkkantoor Linter vanaf 1 juli 2020.

In het wijkkantoor van Linter kan u vanaf 1 juli 2020 terecht op volgende dagen en openingsuren:

  • Op maandag van 14u tot 19u30;
  • Op woensdag van 13u tot 16u.

Tijdens de openingsuren kan u hier terecht voor aangiftes, klachten en/of vragen. U kan dit opnieuw zonder het maken van een afspraak mits naleven van de veiligheidsmaatregelen zoals het wassen van de handen met alcoholgel en het bewaren van 1,5 meter afstand van andere personen.

We willen u er nogmaals aan herinneren dat u voor niet-dringende aangiftes nog steeds gebruik kan maken van de online aangifte via Police-On-Web.

 

Alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant.

In juni controleren de politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed.  Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Hiermee wil de provincie, samen met de lokale en federale politiediensten en de justitiële overheden, een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.
In Vlaams-Brabant verminderde het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de periode tussen 2015 en 2019 met 10%. Die dalende trend werd in 2018 doorbroken, maar de cijfers voor 2019 tonen opnieuw een daling van 3.135 ongevallen in 2018 naar 3.119 in 2019.

Wijkkantoor Linter: tot en met 1 juli enkel op afspraak na telefonisch contact.

In het wijkkantoor van Linter kan u tot en met 1 juli terecht na het maken van een afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen. De wijkinspecteurs bellen u terug op om een concrete afspraak te maken. Op deze manier kunnen zij u ook al wat meer informatie geven over eventuele documenten die u dient mee te brengen op afspraak.

In de wijkkantoren van Zoutleeuw en Hoegaarden kan u zoals reeds eerder gecommuniceerd sinds 18 mei opnieuw terecht tijdens de openingsuren zonder het maken van een afspraak. Uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen zodat dit voor iedereen op een veilige manier kan verlopen!

We willen u er nogmaals aan herinneren dat u voor niet dringende aangiftes nog steeds gebruik kan maken van de online aangifte via Police-On-Web.

Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni.

Woensdag 3 juni, heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.
Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.
De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Vlaams-Brabant vanaf 21 mei 2020.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.
Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.