Nieuws

Zonale veiligheidsraad PZ Getevallei

Op woensdag 15 mei 2019 vond de eerste zonale veiligheidsraad plaats van de nieuwe politiezone Getevallei. Binnen deze raad vindt er overleg plaats tussen de burgemeesters van de verschillende gemeentes, de procureur des Konings, de korpschef, de arrondissementscommissaris, de directeur-co√∂rdinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie.  In de nieuwe politiezone zal er verder gewerkt worden aan het optimaliseren en stroomlijnen van interne procedures.  De korpsleiding, die recent gecentraliseerd werd, zal de nodige sturing en opvolging bieden en zet zich in om de huidige personeelstekorten binnen de politiezone zo snel mogelijk op te vullen. Aan de hand van cijfergegevens werd er een beeld geschetst van de verschillende criminaliteitsfenomenen in de politiezone.

Fiets op fietspad

Vanaf vandaag starten 389 leerlingen van het zesde leerjaar van diverse scholengemeenschappen uit de zone aan de zestiende editie van het levend verkeerspark. Het centrum van Zoutleeuw wordt in de loop van de week omgetoverd tot een wedstrijdparcours voor de jonge fietsers die hun kennis en kunde dienen af te toetsen aan de realiteit. Wij vragen dat elke bestuurder die het centrum van Zoutleeuw doorkruist extra aandachtig is voor de groepjes fietsers die hun proeven afleggen.

Bordje gesloten 1 mei

Op woensdag 1 mei zijn de wijkkantoren en het onthaal in Landen gesloten. U kan zich steeds wenden tot het centraal onthaal in Tienen dat wel geopend is.

 
Paardenprocessie 2019

Hakendover wordt op Paasmaandag 22 april het toneel van de jaarlijkse processie met paardengalop. Het zomerweer zal er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat er tienduizenden bezoekers zullen aanwezig zijn.
Voor het vlotte en veilige verloop van de dag vragen wij met klem dat alle bezoekers het parkeerverbod respecteren en gevolg geven aan de aanwijzingen van politiemensen, stewards en seingevers.

Wij wensen iedereen ook hier een fantastische en bovenal veilige dag toe.

 
Carnaval 2019

Op Paasmaandag 22 april verandert Landen in een bruisend carnavalgebeuren met een grote stoet als apotheose.

Om dit uitbundige feest tot een goed einde te brengen vragen wij dat de bewoners op het parcours en het publiek het parkeerverbod respecteren, de aanwijzingen van politiemensen, stewards en seingevers opvolgen en voor de algemene veiligheid absoluut niet tussen of te dicht bij de praalwagens komen.

Hopend op een prachtige en vooral veilige dag.