Nieuws

Niet-dringende aangiftes en meldingen voortaan op afspraak!

Vanaf 4 januari 2021 wordt er voor niet dringende meldingen of aangiftes op afspraak gewerkt in politiezone Getevallei. Onze politiezone probeert om de dienstverlening voor onze burgers nog beter te maken! Dankzij deze nieuwe werkwijze is je beurt afwachten aan de politiebalie verleden tijd!

Het nieuwe jaarverslag van politiezone Getevallei

Politiezone Getevallei is, sinds de start in 2019, een korps in volle ontwikkeling. Als politiezone zetten we sterk in op vernieuwing en willen we onze burgers op een correcte en duidelijke manier informeren. De communicatiestrategie in de politiezone is dan ook gericht op een verbindende communicatiestrategie.

Vandaag willen wij u graag het nieuwe jaarverslag voorstellen, waar we op een transparante manier een overzicht bieden van de voornaamste resultaten en activiteiten van de voorbije twee jaar. Op deze manier worden de realisaties van het korps in de kijker geplaatst en leggen we tevens verantwoording af ten aanzien van de partners waar we in de veiligheidsketen mee samenwerken.

Er werd gekozen voor een modern, visueel en vooral fris ogend jaarverslag waar de resultaten, realisaties, alsook de uitdagingen voor de komende jaren in gebundeld werden.

Aangezien dit format voor de eerste keer werd uitgewerkt en politiezone Getevallei voortdurend streeft naar verbetering, zijn we uiteraard ook benieuwd naar uw feedback. Opmerkingen en/of verbeterpunten kan u ons steeds kan bezorgen via het mailadres van onze communicatiedienst: PZ.Getevallei.Communicatie@police.belgium.eu

Fietsgraveren in Landen op donderdag 6 mei, vrijdag 7 mei, maandag 10 en dinsdag 11 mei 2021

Je voorkomt fietsdiefstal als je je fiets steeds met een stevig fietsslot vastmaakt.  Het loont ook de moeite om je fiets te laten graveren. Door jouw uniek rijksregisternummer te laten graveren op het fietskader maak je de tweewieler minder aantrekkelijk voor dieven. Bovendien kan jouw fiets makkelijker worden teruggevonden en terugbezorgd worden via de website www.gevondenfietsen.be 

Op de wekelijkse markt van donderdag 6 mei van 7.30uur tot 12.30uur heeft de politiezone Getevallei een standje waar je uw fiets kan laten graveren (labelen voor carbonfietsen).

De andere dagen kan u een afspraak maken op het Venusplein (langs het stadhuis) tussen 9 uur en 16 uur. Hiervoor neemt u contact op met de dienst Planning en Werken: 011 88 03 21 of planning@landen.be .

Doe aangifte bij vandalisme of diefstal op de begraafplaats

Bloemstukken, vazen en andere ornamenten die worden verplaatst, meegenomen of vernield op het graf van je geliefde heeft een enorme impact op de nabestaanden. Ondanks dat deze feiten mogelijks plaats vinden, merken we dat burgers amper of geen aangifte doen.

We willen dan ook oproepen aan onze burgers om bij elke vorm van vandalisme en/of diefstal van ornamenten op de begraafplaats, om aangifte te doen bij onze politiedienst.

Als politiezone nemen wij dergelijke aangiftes en meldingen zeer serieus en is het belangrijk om weten waar en vooral rond welk tijdstip deze feiten hebben plaatsgevonden. Op deze manier kunnen onze diensten het nodige doen om de daders op te sporen. 

 

Resultaten van de acties van het voorbije weekend in politiezone Getevallei

In onze politiezone wordt er dagelijks aan veiligheid gewerkt op verschillende domeinen en dit zorgt voor de permanente aanwezigheid van onze diensten op het terrein. Ook in tijden van corona blijft verkeersveiligheid nog steeds een prioriteit en voert onze politiezone op regelmatige basis controles uit. Ook dit weekend kon je onze collega's op het terrein opmerken aangezien er verschillende acties plaatsvonden.

Op vrijdag 23 april werd er een gecoördineerde gerechtelijke actie gehouden in de politiezone. Deze actie draagt bij om op een ontradende manier op te treden naar potentiële daders van allerlei criminaliteitsvormen. Daarnaast wordt er ook er ook gecontroleerd op alcohol, drugs en andere overtredingen in het verkeer. Er werd een grote controlepost in plaats gesteld en daarnaast waren er verschillende ploegen die patrouilleerden op het ganse grondgebied.

  • Tijdens deze actie werden 109 voertuigen aan een uitgebreide controle onderworpen.
  • Er werden 2 processen-verbaal opgesteld inzake rijden onder invloed van drugs en een andere verkeersinbreuk.

Op zaterdag 24 april werd er een verkeersactie gehouden door onze verkeersdienst om enerzijds bestuurders alert te maken op hun rijgedrag en anderzijds om op te treden waar nodig. Er werd gebruik gemaakt van verschillende controleposten verspreid over het ganse grondgebied van de politiezone, wat onderstaande resultaten opleverde:

  • Er werden 118 ademtests afgenomen waarvan er 2 bestuurders onder invloed bleken te rijden waardoor hun rijbewijs werd ingetrokken.
  • 8 bestuurders werden onderworpen aan een drugstest waarvan er 5 positief testten en hun rijbewijs bijgevolg werd ingetrokken
  • 1 proces-verbaal voor een niet-verzekerd voertuig waarbij het voertuig werd getakeld
  • 1 bestuurder werd betrapt voor het sturen zonder rijbewijs
  • 1 bestuurder kreeg een proces- verbaal inzake het sturen met een voorlopig rijbewijs
  • 6 bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen