Nieuws

Politiezone Getevallei bestickert voertuigen in de strijd tegen corona

Sinds vandaag zullen onze burgers verschillende politievoertuigen opmerken die voorzien zijn van een speciale sticker:

  • Houd afstand van 1,5 meter.

Deze stickers dienen als extra sensibilisering om afstand te bewaren en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. We willen als politiezone toch nog eens extra benadrukken om de regels te respecteren en goed na te leven.
Maak dus geen onnodige verplaatsingen, hou afstand en doe geen activiteiten in groep.
Aan al onze burgers en particulieren die reeds alle maatregelen goed naleven, een welgemeende dank u wel, keep up the good work! #SamenMetRespect

Kleuren in tijden van Corona voor de kinderen

Heb je creatieve kinderen die graag kleuren?
Laat ze een tekening inkleuren om de collega’s van politiezone Getevallei een hart onder de riem te steken. De tekeningen zullen worden opgehangen in de politiekantoren van Tienen en Landen.
We proberen in deze moeilijke tijden wat kleur en positiviteit te brengen om elkaar te steunen! #SamenMetRespect

Stuur jouw tekening op per post naar volgende politiekantoren en vermeld steeds naam, adres en telefoonnummer op de achterzijde van de tekening:

  • Populierendreef 2, 3400 Landen
  • Gilainstraat 109, 3300 Tienen
Cijfers inzake handhaving maatregelen corona-crisis

De opgelegde maatregelen inzake het corona-virus vragen de nodige opvolging door onze politiezone. Om onze burgers maximaal te beschermen worden er dagelijks extra ploegen ingezet om deze maatregelen te handhaven.

In een eerste periode werd er vooral aan sensibilisering gedaan zodat elke burger een duidelijke boodschap kreeg over wat er juist verwacht werd.

Sinds de afkondiging van de maatregelen werden er in totaliteit 22 processen-verbaal opgesteld. Het gaat dan vooral om overtredingen inzake het samenscholingsverbod, het maken van niet-essentiële verplaatsingen en handelszaken die zich niet hielden aan het sluiten van hun zaak. In totaal werden er 59 mensen geverbaliseerd.

We merken dat de meerderheid van onze burgers en particulieren zich wel aan de afspraken houdt! Wij zullen als politiedienst de maatregelen correct handhaven en hopen blijvend te kunnen rekenen op de samenwerking met onze burgers. Vermoedens van overtredingen mogen steeds gemeld worden aan onze politiedienst. #SamenMetRespect

 

Cybercriminelen misbruiken coronavirus: tips voor veilig telewerk.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) waarschuwt voor een sterke stijging van valse berichten over het coronavirus. Cybercriminelen verspreiden virussen en ransomware verborgen achter COVID-19 berichten en applicaties.

Blijf daarom alert voor berichten met:

  • aanbiedingen voor mondkapjes, alcoholgels, desinfecterende middelen…
  • links naar valse nieuwssites;
  • valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus.
Hulplijn 1712 in tijden van corona-crisis

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. Deze lijn is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen.
Tijdens deze corona-crisis is het normaal dat er spanningen binnen gezinnen kunnen ontstaan. Het is belangrijk om concrete handvatten te bieden  omtrent hoe men kan omgaan met conflicten en geweld in het gezin. Hoe kunnen we conflicten zo veel mogelijk vermijden? Wat te doen als er een hoogoplopende ruzie is? Burgers kunnen onderstaande tips op maat toepassen waardoor ze veerkrachtiger worden in de onzekere en angstige periode waarin we verkeren.