Afwezigheidstoezicht

Logo afwezigheidstoezicht

Moet u om één of andere reden voor enige tijd uw woning onbewaakt achterlaten, dan kunt u een beroep doen op de politie om uw woning extra in het oog te houden. De reden voor deze afwezigheid (vakantie, werkopdracht in het buitenland, opname in het ziekenhuis, bijstand van hulpbehoevende familieleden,...) doet er niet toe.

In het verleden werd deze dienst aangeboden onder de noemer "vakantietoezicht", maar nu bieden wij deze gratis service aan onder de naam "afwezigheidstoezicht".

Hierdoor kan het toezicht ook veel ruimer worden opgevat.
Heeft u in uw familie of kennissenkring iemand die onverwacht tijdelijk alleen in zijn woning moet achterblijven en die zich hierdoor niet veilig voelt, ook dan kan u hiervoor beroep op ons doen om een extra oogje in het zeil te houden.

Afwezigheidstoezicht kan u aanvragen op één van de volgende manieren:

 • Police-on-web (e-loket);
  Je aanvraag gebeurt via een beveiligde verbinding. Hou dus zeker je identiteitskaart bij de hand of je eerder aangevraagde digitale sleutel. Je kan je ook aanmelden via 'itsme'.
  Als internetbrowser kan je best 'Microsoft Edge' (de vroegere explorer) of 'Google Chrome' gebruiken. Indien je 'Firefox' gebruikt, installeer je best eerst de 'eID plugin'.
 • of in één van onze politiekantoren.

Let wel!

De aanvrager neemt kennis van de volgende toepassingsvoorwaarden:

 • Ik aanvaard dat de politiedienst het afwezigheidstoezicht voor bepaalde typische bouwconstructies, zoals appartementen, kan weigeren.
 • Ik aanvaard dat de politiedienst mij geen zekerheid biedt dat het toezicht op voldoende wijze zal worden uitgevoerd maar wel, rekening houdende met andere opdrachten, de nodige inspanningen zal leveren om het toezicht zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Ik geef de politiedienst toestemming om zowel overdag als 's nachts mijn eigendom te betreden, indien de omstandigheden dat vereisen.
 • Ik verbind me ertoe alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld geen berichten achterlaten die van buitenaf zichtbaar zijn, geen berichten op mijn antwoordapparaat zetten waaruit mijn afwezigheid zou kunnen blijken, vensters en deuren correct sluiten, de indruk geven dat mijn eigendom bewoond is.
 • Desgevallend verbind ik me ertoe te voldoen aan de verwachtingen van de politiedienst.
 • Ik verbind me ertoe om bij een vervroegde terugkeer de politiedienst onmiddellijk in te lichten.
 • De aanvraag moet ten minste 7 dagen op voorhand worden ingediend. De periode van afwezigheid mag niet langer dan 3 maanden of minder dan 7 dagen duren.

⚠️ Opgelet : met het nieuwe formulier ontvangt u geen bevestiging per e-mail meer. ⚠️

Nog enkele nuttige tips om het risico op diefstal te verkleinen:

 • uw afwezigheid mag niet evident lijken, zoals een overvolle brievenbus, een niet onderhouden gazon, enz...;
 • uw afwezigheid niet melden op sociale netwerksites (twitter, facebook...);
 • bewaar uw waardevolle zaken op een veilige plaats (met aankoopfactuur, foto's, garantiecertificaten);
 • berg alle spullen (slotvast) op die een dief van pas zouden kunnen komen (ladder, gereedschap...);
 • sluit en controleer alle deuren, ramen, openslaande vensters, hekken (hangslot).

Wil je hierover meer info, ga eens kijken naar onze pagina in verband met "Diefstalpreventie".

Zie ook onze folder: "Geef inbrekers geen kans!"

en ook als je op vakantie vertrekt...

 • vermijd dat u grote sommen cash geld in uw portefeuille meeneemt;
 • hou nummers van "Card Stop", uw bank, enz. bij de hand of in uw GSM;
 • bewaar nooit al uw identiteitsdocumenten op dezelfde plaats;
 • noteer en bewaar lijsten van banknummers, reisdocumenten, rijksregisternummer, en noodnummers nooit allemaal op dezelfde plaats...

Zie ook onze folder: "Checklist vertrek"

NOG EEN EXTRA TIP: Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht! Belangrijk is dat ook uw buren, familie en/of vrienden uw woning voor u in de gaten houden.