Politiereglement

In onze politiezone Getevallei is het gecoördineerd politiereglement van toepassing ook wel politiecodex of algemeen politiereglement genoemd.

Het algemeen politiereglement bundelt de politieregels van onze zone.

Kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, nachtlawaai of vandalisme kunnen dankzij de codex snel en efficiënt worden aangepakt. Wie het politiereglement overtreedt, loopt risico op een GAS-boete. GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

Politie én stad stellen vast

Niet alleen de politie kan overtredingen op de codex vaststellen. Ook de stad/gemeente mag zogenaamde GAS-pv's opstellen via GAS-ambtenaren. Deze gemeentelijke ambtenaren kregen een speciale opleiding. Ze hebben een pasje om zich kenbaar te maken. Soms dragen ze een uniform.

Een link naar algemeen politiereglement vind je hieronder: