Je wijk

Wenst u uw wijkinspecteur te contacteren? De wijkinspecteur is een belangrijk eerste aanpreekpunt en vervult een centrale rol in onze politiezone.
Als bewoner van politiezone Getevallei kan u hier opzoeken wie de verantwoordelijke wijkinspecteur is voor uw buurt en op welke manier u deze kan bereiken.