Missie - Visie - Waarden

Op 1 januari 2019 fusioneerden de politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN tot één nieuwe politiezone Getevallei. Bij de start van de nieuwe politiezone werd een nieuwe missie, visie en waardentekst uitgewerkt.

Missie van de politiezone Getevallei

Politiezone Getevallei beschermt de democratische waarden en draagt bij tot de veiligheid voor iedereen. We staan dicht bij de bevolking en weten wat er leeft op ons grondgebied. We werken transparant samen, ook met onze partners, en zetten dienstverlening centraal. 

Visie van de politiezone Getevallei

PZ Getevallei levert een gelijkwaardige, kwaliteitsvolle politiezorg op mensenmaat, rekening houdend met én ingebed in een steeds veranderende omgeving. We spelen flexibel in op nieuwe criminaliteitsfenomenen, technologische evoluties en diversiteit in de samenleving. We vormen een coherent geheel van integere, gemotiveerde en betrouwbare medewerkers, met aandacht voor een informatiegestuurde aanpak. Teamwork dragen we hoog in het vaandel. Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid op en krijgen kansen om zichzelf te ontplooien. We werken samen, met respect voor iedereen.  

Waarden politiezone Getevallei

  • Professioneel
  • Zichtbaar
  • Gedreven
  • Eerlijk
  • Verantwoordelijk
  • Aanspreekbaar

Slagzin van de politiezone Getevallei

De slagzin voor de politiezone Getevallei is: "Samen, met respect". In onze digitale communicatie zullen we op regelmatige basis deze hashtag #samenmetrespect gebruiken.