Positieve lijst voor reptielen (vanaf 01 Okt 2019)

De lijst werd opgesteld om het welzijn van reptielen in gevangenschap te verbeteren. Dat reptielen als huisdier gehouden worden, is al lang geen uitzondering meer. Voor een groot aantal soorten is het relatief eenvoudig om de dieren goed te houden en kan makkelijk aan de behoeften worden voldaan. Voor andere soorten echter zijn er specifieke vereisten voor de verzorging in gevangenschap.  Een gebrek aan kennis en impulsaankopen hebben een negatief effect  op het welzijn van reptielen in gevangenschap. Bepaalde soorten zijn alleen geschikt voor de meer ervaren reptielenhouder. In de handel worden ook nog altijd dieren verkocht die in het wild zijn gevangen. Daardoor was het noodzakelijk om een lijst op te stellen van reptielen die men mag houden.

Reptiel

Welke reptielen mag je houden?

Net om te bepalen welke reptielen die je in Vlaanderen vrij mag houden en/of verhandelen, werd de zogenaamde positieve lijst opgesteld. De reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden.

Afwijkingen onder bepaalde voorwaarden zijn enkel mogelijk voor dierentuinen, laboratoria, dierenartsen, dierenasielen en handelszaken.

De lijst bevat 422 reptielensoorten:

  • 249 soorten hagedissen;
  • 107 soorten slangen en;
  • 66 soorten schildpadden.

Kijk hier of je reptiel op de lijst staat: Positieve lijst van reptielen die gehouden mogen worden.

De positieve lijst reptielen geldt vanaf 1 oktober 2019.

Mijn reptiel staat op de positieve lijst.

Je hoeft niets te doen. Het is toegelaten om deze soort te houden.

Mijn reptiel staat niet op de positieve lijst.

Bewijsstukken

Je mag je reptiel houden als je kan bewijzen dat je het dier in bezit had vóór 1 oktober 2019. De volgende bewijsstukken worden aanvaard:

  1. een aankoopbewijs (een originele factuur of een ander bewijs van aankoop met aankoopdatum, correcte soortnaam en aantal dieren)
  2. of een schriftelijke verklaring van een dierenarts

Als je geen aankoopbewijs of verklaring van de dierenarts hebt, kan je tot en met 30 november 2019 je dieren online registreren.

Zonder registratie, aankoopbewijs of verklaring van de dierenarts kan je dier in beslag genomen worden.

Hoe wordt dit gecontroleerd?

Wanneer bij controles reptielen worden aangetroffen, zal nagegaan worden of je aan de wetgeving voldoet.  Deze controles worden verricht ter gelegenheid van andere controles, maar evenzeer op basis van klachten of meldingen van particulieren, politie of lokale overheden.

Wetgeving

Labels