1 jaar na start Havenbeveiligingskorps in Antwerpse haven: meer controles, minder drugsuithalers

Begin mei is het precies één jaar geleden dat het Havenbeveiligingskorps werd opgericht, na de regeringsbeslissing om de Scheepvaartpolitie in Antwerpen te versterken in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Een jaar na de oprichting maakt de Federale Politie de balans op: de 70 nieuwe beveiligingsagenten voor het Havenbeveiligingskorps zijn gerekruteerd en bijna allemaal opgeleid.

Un an depuis la création du Corps de sécurisation portuaire au port d’Anvers : plus de contrôles, moins de personnes chargées de récupérer la drogue

Precies een jaar geleden startte het Havenbeveiligingskorps van de Scheepvaartpolitie in Antwerpen. Om de aanwezigheid van extra politieploegen op het terrein te verzekeren, werden toen tijdelijk zo’n 50 beveiligingsagenten ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd werd een rekruteringscampagne voor 70 nieuwe beveiligingsagenten voor het Havenbeveiligingskorps opgestart. Meer dan 400 mensen schreven zich in voor de selectieproeven, 83 personen werden weerhouden en 71 aspiranten begonnen vorig jaar aan hun opleiding van zes tot zeven maanden. Intussen zijn sinds begin deze maand al 49 nieuwe beveiligingsagenten effectief aan het werk bij de Scheepvaartpolitie in Antwerpen, zo’n 20 anderen zijn op koers om af te studeren in mei of in juni. Dit jaar starten nog meer dan 10 extra laureaten de opleiding om aan de slag te kunnen bij het Havenbeveiligingskorps.

De beveiligingsagenten van de Directie beveiliging (DAB) die de taken van het Havenbeveiligingskorps tijdelijk op zich namen, zijn begin deze maand teruggekeerd naar hun oorspronkelijke werkplek in Doel. Ze staan in voor de beveiliging van de kerncentrale, een taak die het afgelopen jaar door Defensie werd overgenomen.

Meer controles, minder druggerelateerde arrestaties

De oprichting van het Havenbeveiligingskorps maakt deel uit van de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. De voornaamste taak is de beveiliging van het havengebied, onder andere door zichtbaar aanwezig te zijn op het terrein, door informatiegestuurd te patrouilleren en door extra te controleren. Samen met de interventieploegen kan ook snel worden tussengekomen indien nodig, bijvoorbeeld voor de arrestatie van drugsuithalers.

Sinds de oprichting van het Havenbeveiligingskorps gaat het aantal veiligheidscontroles in de haven in stijgende lijn. In 2023 werden - van begin mei tot eind december - in totaal 2573 personen en 2015 voertuigen gecontroleerd. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dat al 2724 personen en 2142 voertuigen. De veiligheidscontroles, de gerichte patrouilles en de algemene zichtbare aanwezigheid van politieploegen op het terrein hebben - samen met andere maatregelen - een ontradend effect op onder meer drugsuithalers in de haven. In 2023 werden in totaal nog 150 druggerelateerde arrestaties verricht door de Scheepvaartpolitie in Antwerpen. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dat er ‘slechts’ 19.

Uiteraard is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze cijfers, want criminele organisaties hebben al vaker hun creativiteit getoond. Zo arresteerde de Scheepvaartpolitie in de tweede helft van 2023 al minder uithalers in de haven. Al snel bleek dat de organisaties hun werkwijze deels hadden aangepast: er werd meer gebruik gemaakt van Trojaanse containers om de haven binnen te geraken en minder van inklimmers. Nu ook die Trojanen de laatste tijd minder onderschept worden, is het niet uit te sluiten dat de criminele organisaties wederom een nieuwe werkwijze hanteren. De Federale Politie blijft hiervoor alert en volgt de situatie op de voet, samen met andere veiligheidspartners en de havengemeenschap.

Versterking van de Scheepvaartpolitie in Antwerpen

De oprichting van het Havenbeveiligingskorps kadert binnen een breder geheel van maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit.

Zo wordt de Scheepvaartpolitie in Antwerpen aanzienlijk versterkt: in totaal zijn er 312 plaatsen voorzien, in te zetten op verschillende fronten. In maart 2024 werd begonnen met een eigen recherchedienst. Deze is momenteel in volle opstart en zal op (middel)lange termijn de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen ondersteunen in specifieke recherchetaken. Daarnaast wordt een gespecialiseerde cel maritieme beveiliging opgericht en zal het aantal personeelsleden voor de interventieploegen en voor de grenscontroles opgetrokken worden. Op 1 mei 2024 telde de Scheepvaartpolitie in Antwerpen 184 personeelsleden (inclusief de 49 reeds gestarte beveiligingsagenten, exclusief diegenen in opleiding).

Dankzij de versterking verbreden ook de carrièremogelijkheden: wie vandaag start bij de Scheepvaartpolitie in Antwerpen, kan een volledige politieloopbaan doorlopen binnen dezelfde eenheid. Van beveiligingsagent tot hoofdcommissaris, en dat op een gespecialiseerd actieterrein in het hart van de strijd tegen drugscriminaliteit.
 

Labels