Achtergrond en geschiedenis

Wat is de context van de implementatie van de blauwe zones in Komen-Waasten?

Achtergrond

Sinds 2001 voert de stad Komen-Waasten een mobiliteitsplan uit. Het doel van dit plan is de verschillende vervoersmodaliteiten te harmoniseren, de voorkeur te geven aan "zachte" modaliteiten en de hinder of problemen in verband met het verkeer en het parkeren te verminderen. In het kader van dit plan zijn talrijke infrastructuurwerken uitgevoerd, waaronder de aanleg van fietspaden en rotondes, de ontwikkeling van voorzieningen rond scholen, de invoering van Ravels, enz.

Wat de parkeerproblematiek betreft, beveelt het adviesbureau dat aan de ontwikkeling van het mobiliteitsplan heeft meegewerkt, de aanleg aan van parkeerzones met een beperkte duur, de zogenaamde blauwe zones. Deze methode vermijdt het fenomeen van de zuigvoertuigen, biedt een hogere omloopsnelheid op de parkeerplaatsen, vermindert het verkeer van voertuigen die op zoek zijn naar een parkeerplaats en vermindert het aantal parkeerovertredingen.

Raadpleging en advies

Om het project te initiëren heeft het stadsbestuur zich gebaseerd op een verkeersstudie uit 2006. Al op dat moment zou de installatie van een blauwe zone het mogelijk hebben gemaakt om, door middel van rotatie, het parkeeraanbod aanzienlijk te verhogen met meer dan 25%.

Om de gegevens bij te werken werd een tweede statistische studie uitgevoerd door de Komen-Waasten vredeshandhavers (paars uniform). De cijfers dat de parkeerverzilveringsgraad voor bepaalde periodes van de week 100% is.

Om een breed scala aan meningen te verzamelen, heeft de overheid eerst de winkeliers in zowel Bizet als Komen geraadpleegd. Vervolgens hebben organen als de raadgevende commissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit en de gemeentelijke commissie voor veiligheid en werken ook opmerkingen gemaakt en deelgenomen aan de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad van 23 juni 2014.